Waarom is ASF een deskundige partner?

Nepalese child

Omdat het bevorderen van de mensenrechten en ontwikkeling hand in hand gaan.

Volgens ons zijn er voor de invoering van de rechtsstaat in kwetsbare landen mechanismen inzake rechtstoegang en goede wettelijke of juridische oplossingen nodig.


DSC_0611

Omdat er vaardigheden nodig zijn om de mensenrechten te beschermen.

Onze expertise op het gebied van rechtshulp voor kwetsbare bevolkingsgroepen is het resultaat van 20 jaar ervaring in kwetsbare landen en/of ontwikkelingslanden.

Ontdek onze interventiestrategie (pdf in het Engels)


TUN - promo RoJ - palais justice Gasserine - dec 2012- G Van Moortel (22)

Omdat de hindernissen voor de rechtstoegang weggenomen kunnen worden.

Om effectieve rechtstoegang te hebben, moeten kwetsbare bevolkingsgroepen zes belangrijke uitdagingen het hoofd bieden. Hoe kunnen we die hinderpalen uit de weg ruimen?

Ontdek de antwoorden van ASF (pdf in het Engels)


P1010106

Omdat onze donoren bovenal onze partners zijn.

De steun van de institutionele donoren vormt het leeuwendeel van het budget van ASF.

Ontdek de lijst van onze voornaamste donoren


36_P1010023

Omdat ASF haar middelen optimaliseert.

Partnerschappen, risicobeheer en transparantie worden ingezet ten voordele van onze programma’s.

Ontdek hoe wij onze middelen beheren (pdf in het Engels)


Gacaca

Omdat ASF voortbouwt op haar ervaring op het terrein.

Ontdek de ontwikkeling van de programma’s van ASF aan de hand van enkele belangrijke data.


x (9)

Recht en ontwikkeling – 3 minuten om een beter inzicht te krijgen.

Het gerecht toegankelijk maken, verbetert de levensomstandigheden van mensen. Een speciale rapporteur van de Verenigde Naties, de directeur van EuropeAid, een minister en andere deskundigen getuigen.

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl