Lawyering for Change 2021 (geannuleerd)

>> Registratieformulier

ASF organiseert een tweede editie van Lawyering for Change. De conferentie vindt plaats in Brussel op 11 en 12 maart 2021.

In 2016 plaatste de “Lawyering For Change”-conferentie van ASF de nodige veranderingen voor de invoering van de rechtsstaat in perspectief. De uitwisselingen hebben zo gedurende 2 dagen 250 deelnemers met dertig verschillende nationaliteiten bij elkaar gebracht.

De “Lawyering for change 2021”-conferentie zal de uitdagingen voor het versterken en verbeteren van de rechtsstaat en de rechtstoegang verder onderzoeken door na te denken over de mogelijkheid tot samenwerking tussen justitiële actoren op nationaal niveau en de mogelijkheid tot internationale samenwerking tussen mensen uit het veld, onderzoekers en leden van het maatschappelijk middenveld. De conferentie zal zo de gelegenheid bieden om Justice ExPEERience, de internationale praktijkgemeenschap met als doel het bevorderen van de eerbiediging van mensenrechten en de rechtstoegang, officieel te lanceren.

Door thema’s te behandelen die prioritair zijn voor ASF (illegale opsluiting, overgangsjustitie, oplossing van geschillen over land, eerbiediging van de mensenrechten door multinationals, …) zal deze conferentie in drie transversale delen worden opgedeeld:

  • Empowering for change: hoe kan men sneller het handelingsvermogen van de lokale bevolking en minderheden ontwikkelen om hun rechten te realiseren?
  • Lawyering for change: welke praktijken kunnen advocaten, paralegals en verbindingspersonen op het gemeenschapsniveau inzetten om de burgers te ondersteunen en om bij te dragen aan de verbetering van de rechtssystemen?
  • Advocating for change: hoe kunnen institutionele actoren worden betrokken bij de verwezenlijking van juridische, politieke en sociaal-economische veranderingen? Welke beleidsmaatregelen moeten worden genomen om de rechtsstaat effectief te versterken?

De “Lawyering For Change”-conferentie in 2021 verwelkomt actoren uit het veld en onderzoekers die hun ervaringen en analyses uit Zuidoost-Azië, de Maghreblanden, Europa en Sub-Sahara-Afrika zullen delen.

Programma en tarieven

Een dag : 50 € (25€ voor studenten en stagiairs)

Twee dagen : 80€ (40€ voor studenten en stagiairs)

Het conferentieprogramma en de betaalwijzen worden binnenkort aan u meegedeeld. U kunt zich echter al wel voorregistreren.

Registratieformulier

Uw registratie wordt van kracht nadat wij uw betaling hebben ontvangen.

Het is nog niet mogelijk om deze betaling te doen, we zullen u binnenkort meer informatie geven hieromtrent.


*Vereist

Indien u geen bevestigingsbericht hebt ontvangen, gelieve ons te contacteren.

De conferentie wordt gefinancierd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD).

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl