Stages

ASF biedt regelmatig stages aan in de verschillende afdelingen van haar zetel in Brussel ( internationale justitie, toegang tot het gerecht, communicatie, human resources, financiën, vertaling, …). De stage-aanbiedingen kunnen worden geraadpleegd op deze pagina.

ASF is momenteel op zoek naar…

Er zijn op dit moment geen stagemogelijkheden, kom later nog eens terug. 

Gelet op de talrijke kandidaturen die ons worden toegestuurd, verontschuldigt ASF zich vooraf voor het feit dat niet op elke kandidatuur individueel kan worden geantwoord. Alleen met de kandidaten die worden geselecteerd voor een onderhoud en/of een schriftelijke test, wordt opnieuw contact opgenomen.

Ons budget biedt ons niet de mogelijkheid om onze stagiaires te vergoeden. Een forfaitaire compensatie van 8 euro is echter wel voorzien voor het transport en eten.

Om veiligheidsredenen bieden wij geen internationale stages aan in onze kantoren ter plekke. Indien u resideert in een land waar ASF actief is en u er wenst te postuleren voor een stage, verzoeken wij u contact op te nemen met de Directeur van ASF in het betrokken land.

 

© 2020, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl