Eindejaarcampagne 2020

In Tunesië plaatst Advocaten Zonder Grenzen rechtsbijstand centraal om vrouwen in kwetsbare situaties bij te staan

Het project Adela in Tunesië illustreert de missie van ASF en toont de heel concrete impact van onze acties op onze begunstigden.

ASF en lokale partners vinden innoverende benaderingen om mensen in kwetsbare situaties te ondersteunen, en in het bijzonder vrouwen die het slachtoffer werden van geweld.

In samenwerking met het Tunesische Ministerie van Sociale Zaken en de verenigingen die vrouwelijke slachtoffers van geweld ondersteunen, stelt ASF rechtsbijstand centraal binnen het werk van de Tunesische sociale structuren en maatschappelijke organisaties.

Met het oog op een holistische aanpak spitst het project zich toe rond vier acties:

  • In een interdisciplinaire benadering worden, op basis van een evaluatie van de noden door maatschappelijke werkers, juridische consultaties gegeven door de advocaten;
  • Advocaten en maatschappelijke werkers genieten van permanente vorming;
  • De begunstigden worden bewust gemaakt van hun rechten en vrijheden om zo in staat te zijn schendingen van hun rechten te identificeren en de mechanismes om ze te doen gelden te hanteren;
  • En tot slot trachten ASF en de Tunesische organisaties het Tunesische rechtsbijstandssysteem structureel te veranderen via advocacy en strategische procesvoering

Dankzij deze samenhangende acties versterken alle betrokken partijen elkaar op lange termijn.

Als u deze Tunesische maatschappelijke organisaties die werken aan meer rechtvaardigheid voor Tunesische vrouwen wilt ondersteunen, kan u een schenking doen die fiscaal aftrekbaar is:

  • Via bankoverschrijving op de rekening van Advocaten Zonder Grenzen: BE89 6300 2274 9185
  • Online via Iraiser
  • De schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro

Voor meer informatie, stuur een e-mail naar communication@asf.be

Wij wensen u prettige feestdagen

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl