Platform observeren van belangwekkende rechtszaken

Sinds haar oprichting staat ASF slachtoffers van internationale misdaden bij, onder andere in Rwanda, DR Congo, Oeganda en Tunesië. Onze organisatie biedt voornamelijk aan de burgerlijke partijen technische ondersteuning en begeleidt hen om hun zaak voor gespecialiseerde rechtbanken te kunnen brengen. Maar de rechtssystemen in de landen waar we tussenkomen schieten vaak tekort. Daarom waken wij er over dat de garanties van een eerlijk proces en de rechten van de verdediging gerespecteerd worden. Wij monitoren ook of de deelname van slachtoffers aan de procedures effectief is.

De advocaten, partners of medewerkers die nauw betrokken zijn bij deze rechtszaken staan in een bevoorrechte positie om te getuigen over de inhoud van de zittingen, de werking van het gerecht en in het algemeen, in welke mate deze bijdraagt aan de doelstellingen waartoe overgangsjustitie zich verbindt. De rechtszaken die we volgen zijn meestal emblematisch: ze dragen bij aan cruciale narratieven – gerechtelijke dan wel historische – in deze (post-) conflictuele contexten.

Dit platform richt zich tot alle actoren die betrokken zijn bij de overgangsjustitie – gerechtelijke actoren in de beoogde contexten, technische en financiële partners, middenveldactoren, nationale en internationale ngo’s en media, en ook op het brede publiek.

Het platform moet ons toelaten op grond van onze waarnemingen een strategisch pleidooi te houden voor het naleven van nationale en internationale normen voor een eerlijk proces en de deelname van slachtoffers. Het wil ook de uitwisseling van gerechtelijke praktijken en het delen van goede praktijken bevorderen.

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl