Covid-19: Monitoren van de rechtsstaat en de openbare vrijheden

>> Lijst van publicaties <<

Het waarborgen van het respect voor de rechtsstaat binnen de context van de Covid-19-gezondheidscrisis

« Het is al langer bekend dat een van de instrumenten die regeringen gebruiken om de fundamentele rechten en vrijheden van het volk te onderdrukken en te miskennen, de ongerechtvaardigde afkondiging van de staat van beleg of de noodtoestand is. » Het is met die woorden dat de Amerikaanse organisatie “Internationale Commissie van Juristen” de Principes van Syracuse introduceert met betrekking tot de toegestane beperkingen en uitzonderingen op het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Het is in dezelfde geest dat ASF en haar partners op het terrein een monitoringproject hebben gelanceerd vanaf het begin van de Covid-19-pandemie in België, de Democratische Republiek Congo, Indonesië, Oeganda en Tunesië. Deze analyse wordt nu gedeeld in de vorm van artikels.

Hoewel we erkennen dat het legitiem is voor de regeringen om in geval van een gezondheidscrisis uitzonderlijke maatregelen te nemen, vinden we het net zo belangrijk om ervoor te zorgen dat de reactie op de pandemie de beginselen van de rechtsstaat niet ondermijnt. De risico’s van het aanwenden van de crisis om de fundamentele rechten van de bevolking te beperken bestaan zowel in een fragiele context (met name postconflict- of autoritaire regimes) als in meer volgroeide democratieën (waarvan sommige steeds meer onder populistische druk komen te staan).

Lijst van publicaties

 

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl