Conferentie CAR 27-03-2018

De rechtstoegang in de Centraal-Afrikaanse Republiek – Conferentie van ASF op 27 maart 2018 in Brussel

>> Inschrijving

Mevrouw, Meneer,

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op onze conferentie over het thema De rechtstoegang in de Centraal-Afrikaanse Republiek: inzichten en lessen uit de praktijk.

Sinds 2013 wordt de Centraal-Afrikaanse Republiek getroffen door een escalatie van geweld. Volgens verschillende waarnemers vindt die vooral haar oorsprong in het fundamentele tekortschieten van de staat en zijn administraties waaronder het land al meer dan twintig jaar lijdt.

Nu de situatie zich op geen enkele manier duurzaam lijkt te stabiliseren, dringt de kwestie van de (her)opbouw van de Centraal-Afrikaanse staat en in het bijzonder van de justitie-instellingen zich vandaag meer dan ooit op.

In deze uiterst fragiele context zet ASF zich sinds 2015 aan de zijde van de Centraal-Afrikaanse Balie en van middenveldorganisaties in voor de verbetering van de rechtstoegang van de bevolking. In het kader van haar activiteiten op het terrein heeft ASF ook de gelegenheid om verschillende onderzoeken uit te voeren. Zo kan ASF een analyse maken van de percepties van de burgers inzake justitie, van de situatie van de diensten van de burgerlijke stand en van de ervaring van gemeenschapsactoren om lokale conflicten te voorkomen en beheren.

Deze analyses resulteren in concrete activiteiten en aanbevelingen, zowel op het gebied van lokale geschillenbeslechting als met betrekking tot justitie-instellingen, onder andere de versterking van de Balie en het ondersteunen van advocaten. Dit terreinwerk roept op tot en voedt een reflectie over de uitdagingen voor het creëren van een speciaal strafhof dat de internationale misdrijven van de afgelopen jaren moet onderzoeken en beoordelen, over de positie van slachtoffers, en ook over de rol van andere justitieactoren en -instellingen in dit proces.

Het zijn deze activiteiten, analyses en aanbevelingen die gepresenteerd zullen worden tijdens de conferentie van 27 maart 2018 te Brussel, met de steun van Krings Law.

Ik kijk ernaar uit om u er te mogen verwelkomen.

Chantal van Cutsem, Algemeen directrice

Sprekers:

  • Elisa Novic, ASF-experte in internationale en overgangsjustitie
  • Bruno Langhendries, ASF Head of Learning & Knowledge
  • Liliane Umubyeyi, onderzoekscoördinatrice bij ASF, auteur van de studies D’une justice à une autre (Van de ene justitie tot de andere) en Résoudre des conflits sans pouvoir (Conflicten oplossen zonder macht)
  • Thierry Vircoulon, Centraal-Afrika-specialist, auteur van de ASF-studie Etat civil en République centrafricaine : enjeux et pratiques (Burgerlijke stand in de Centraal-Afrikaanse Republiek: uitdagingen en praktijken)

Praktische info

  • Dinsdag 27 maart 2018 van 12u tot 14u (onthaal vanaf 11u30)
  • Locatie: Raad van de Balies van de Europese Unie (CCBE): Joseph II straat 40/8 – 1000 Brussel (5e verdieping)
  • Gratis toegang
  • De conferentie wordt in het Frans gehouden
  • Broodjes en drankjes worden voorzien
  • Inschrijving noodzakelijk voor 27 maart
Met de steun van Krings Law.

Met dank aan de Raad van de Balies van de Europese Unie.
ASF-projecten in de Centraal-Afrikaanse Republiek worden uitgevoerd met steun van de Europese Unie, het Bekou-Fonds en het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Inschrijvingsformulier

Détails personnels / Persoonlijke gegevens / Personal details

Prénom/Voornaam/First name:

Nom/Naam/Second name:

Organisation/Organisatie/Organisation:

E-mail:

Mon inscription / Mijn inschrijving / My registration

Je confirme ma présence à la conférence / Ik bevestig mijn deelname aan de conferentie / I confirm my attendance to the conferenceJe ne pourrai pas être présent(e) / Ik kan niet aanwezig zijn / I cannot attend

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl