Publicaties

Principles on court-ordered reparations: A guide for the International Crimes Division of the High Court of Uganda


Published in Studie/Rapport | Overgangsjustitie | Oeganda | Rechten van slachtoffers

Download

© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl