Rechten van slachtoffers

17 juli 2015

Dag van het Internationaal Strafrecht: de toekomst ligt in het verleden

Brussel – De Dag van het Internationaal Strafrecht wordt gevierd op de datum waarop in 1998 een permanent Internationaal Strafhof werd opgericht dat personen vervolgt en berecht die zich schuldig maken aan genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Deze dag wordt echter in de eerste plaats opgedragen aan diegenen die ervoor kiezen het verleden niet te negeren. Over de hele wereld kiezen mensen ervoor hun stem te laten horen en de waarheid openlijk te vertellen.

[...]


27 februari 2015

Misdaden in Bogoro: eerste vrijspraak van het ICC bevestigd

ASF betreurt de beslissing van het ICC om het beroep van de procureur in de zaak Bogoro te verwerpen. Die beslissing maakt een einde aan de vervolging van de voormalige krijgsheer Ngudjolo Chui voor de begane misdaden in het Congolese dorp. Los van het juridische debat meent ASF dat dit vonnis de slachtoffers in het ongewisse laat over wie de verantwoordelijkheid draagt voor de misdaden die zij hebben ondergaan.

[...]


7 mei 2014

Congo: onbevredigend vonnis voor de in Minova gepleegde misdaden

AdZG meent dat het eergisteren door de militaire rechtbank van Noord-Kivu gevelde arrest maar een eerste stap kan zijn in de zoektocht naar de echte daders van de wreedheden die in 2012 in de gemeente Minova werden begaan. Meer dan duizend slachtoffers van verkrachting en plundering wachten nog op een schadeloosstelling en op de ware toedracht van de aansprakelijkheid in deze zaak.

[...]


10 februari 2014

Beslissend moment voor de slachtoffers van “Terminator”

Terwijl het Internationaal Strafhof vandaag begint met het onderzoeken van de aanklachten tegen de Congolese krijgsheer Bosco Ntaganda, herinnert AdZG eraan dat de veiligheid van de 922 slachtoffers die deelnemen aan deze procedure van cruciaal belang is.

[...]


26 november 2013

En RDC, ASF apporte une assistance légale aux victimes de crimes internationaux © ASF/Bahia Zrikem

AdZG geeft slachtoffers een stem in Den Haag

Op 22 november heeft Advocaten Zonder Grenzen tijdens de laatste Vergadering van Verdragsstaten een sessie gehouden over de participatie van slachtoffers in de procedures voor het Internationaal Strafhof. Een primeur.

[...]publications

11 mei 20218 april 202124 maart 2021
© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl