Juridische bijstand

1 juli 2015

De partnerschappen van ASF: het sluitstuk van duurzame verandering

Brussel/Bujumbura – Midden in een ernstige politieke crisis bouwen ASF en zijn partners voort aan rechtstoegang voor alle Burundezen. Zo ondertekenden ASF en de balie bij het hof van beroep van Bujumbura onlangs een overeenkomst om hun partnerschap tot in 2021 te verlengen en te formaliseren.

[...]


15 mei 2015

Sensibilisation avec affiche et microphone - ASF Goma

Zonder wettelijk bestaan, geen rechten voor de Congolese burgers

Lubero, DR Congo – De registratie bij de burgerlijke stand van geboorten, maar ook van huwelijken, is een absolute voorwaarde om burgerrechten te genieten. Die boodschap hebben ASF en haar partners met ruim 6.000 inwoners op het grondgebied van Lubero, in Noord-Kivu gedeeld.

[...]


12 november 2014

: L’association des Femmes Juristes du Tchad est l’une des trois organisations bénéficiant du soutien d’ASF. Deuxième à partir de la droite : Ben Kabagambe, Coordinateur de programme ASF au Tchad.

Tsjaad: het maatschappelijk middenveld zet zich in voor een betere toegang tot justitie

De bevolking van Tsjaad ondervindt nog steeds heel wat moeilijkheden om toegang te krijgen tot justitie. Organisaties uit het maatschappelijk middenveld zetten zich in: ze maken de burgers bewust van hun rechten, bieden hun gratis juridisch advies, bijstand voor de rechtbanken en bemiddelingsdiensten. ASF ondersteunt drie van deze organisaties bij hun inspanningen.

[...]


23 april 2014

Nepalese vrouwen strijden voor hun rechten

Als een man in Nepal zijn vrouw en gezin verlaat, komt de vrouw meestal in een hopeloze situatie terecht. Alle rechten die in de wet zijn vastgelegd worden structureel aan vrouwen ontzegd, met name eigendomsrechten, erfrechten en alimentatierechten. AdZG speelt in samenwerking met lokale balies een cruciale rol om vrouwen bewust te maken van de wettelijke mogelijkheden om hun rechten op te eisen, maar ook om hen te begeleiden in juridische procedures.

[...]


19 maart 2014

Voor een toegankelijkere justitie in Oost-Congo

De kwetsbare bevolkingsgroepen uit het Oosten van de DRC kunnen genieten van gratis juridische bijstand dankzij een nieuwe samenwerking tussen de lokale Balies en AdZG. Concreet worden de gratis juridische diensten gedynamiseerd om het gerecht en de rechthebbenden dichter bij elkaar te brengen.

[...]


7 december 2013

Wat voor zin hebben mensenrechten als ze toch niet afdwingbaar zijn?

Ter gelegenheid van de Werelddag van de Mensenrechten op 10 december herinnert AdZG eraan dat mensenrechten weinig zin hebben als ze onafdwingbaar blijven, vooral voor mensen in een hachelijke situatie. Dat stelt AdZG vast in landen die net een conflict achter de rug hebben.

[...]


27 november 2013

Recht FM in Nepal

Kathmandu – Hoe zorg je ervoor dat mensen hun rechten kennen als een groot deel van de bevolking arm en analfabeet is, en in afgelegen plattelandsgebieden woont? In Nepal is de gemeenschapsradio het ideale medium om mensen bewust te maken van hun rechten en informatie te verspreiden. Daarom zendt AdZG radiojingles en praatprogramma’s uit over genderrechten, kinderrechten of antidiscriminatiewetgeving. Hartverscheurende verhalen en juridische discussies in de ether.

[...]


15 november 2013

Waarom is gerechtigheid grenzeloos?

Wie kan deze vraag beter beantwoorden dan de missiehoofden en regionale vertegenwoordigers van AdZG, werkzaam in verschillende landen wereldwijd. Zij waren de voorbije tien dagen in Brussel voor een reeks intensieve trainingssessies. Ze delen hun visie op wat aan de kern ligt van AdZG’s mandaat: de verdediging van de mensenrechten.

[...]


3 juni 2013

Nepalese advocaten binden mee de strijd aan tegen mensenhandel

Makawanpur, Nepal, 3 juni 2013 – De rechtstoegang verbeteren is cruciaal in de strijd tegen de straffeloosheid van mensenhandel in Nepal. Samen met haar partner-ngo en de lokale balie organiseert AdZG mobiele wetskinkels om dit wijdverspreide fenomeen te bestrijden. Dankzij deze mobiele centra voor rechtshulp wordt de bevolking bewust gemaakt van haar rechten en krijgen de mensen deskundig advies wanneer ze geconfronteerd worden met juridische problemen.

[...]


12 augustus 2012

Nationale strategie voor rechtshulp aan Burundi: een primeur in de Grote Meren

Hoe alle burgers gelijkheid van rechten en rechtstoegang garanderen? Een uitdaging van formaat, vooral in een land als Burundi, dat 200 advocaten telt voor 8,5 miljoen inwoners, waar de overbevolkingsgraad…

[...]publications

1 december 202130 november 202130 november 2021
© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl