Internationale justitie

28 juli 2016

Oeganda: ASF ondersteunt juristen op het vlak van internationaal strafrecht

ASF heeft net zijn Training Manual on International Criminal Law (opleidingshandboek internationaal strafrecht) voorgesteld op een advocatentraining. Het zal dienen als opleidingshulpmiddel en naslagwerk voor juristenopleiders in Oeganda. De uiteindelijke bedoeling is mensen in juridische beroepen ondersteuning te bieden bij het verdedigen van de rechten van slachtoffers van internationale misdaden, en van hen die misdaden begingen tijdens gewapende conflicten.

[...]


18 juli 2016

Migratie, vergeten gevolg van de internationale misdaden

Naar aanleiding van de dag van het Internationaal Strafrecht bejubelt ASF de moed van degenen die tegen de straffeloosheid van de plegers van internationale misdaden strijden. De ngo geeft een beknopt overzicht van de activiteiten van het Internationaal Strafhof en wijst daarnaast op de soms vergeten gevolgen van internationale misdaden.

[...]


21 juni 2016

TCAR / ICC: 18 jaar gevangenisstraf voor J.-P. Bemba

Het Internationaal Strafhof veroordeelt Jean-Pierre Bemba, de voormalige voorzitter van de Congolese Vrijheidsbeweging, tot 18 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die zijn troepen in 2002-2003 hebben begaan in de Centraal-Afrikaanse Republiek. ASF steunt de vervolging van andere daders van ernstige misdaden die zijn begaan in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), onder andere de effectieve oprichting van een Bijzonder Strafhof.

[...]


31 mei 2016

ICC: keuze van de slachtoffers vs. rechtsbijstand?

Sinds 2010 is ASF bezig met de implementatie van een project op het gebied van internationaal strafrecht en overgangsrechtspraak in Oeganda. In dat kader heeft ASF nauw overleg gevoerd met de slachtoffers over de vervolging van vermeende daders van oorlogsmisdaden. De slachtoffers toonden een grote belangstelling en bereidheid om te worden betrokken bij strafrechtelijke procedures. Ze lijken echter over onvoldoende informatie en inzicht te beschikken met betrekking tot hun rechten en wat de deelname aan strafrechtelijke procedures kan inhouden.

[...]


12 mei 2016

Crimes internationaux, Bogota, colombie

Internationale misdaden in Colombia: de strijd tegen straffeloosheid

Advocaten Zonder Grenzen Canada (ASFC) legde onlangs een rapport voor over de straffeloosheidsmechanismen in de Colombiaanse justitie. Dat rapport is de neerslag van twee jaar observatie, follow-up en analyse van vijftien gevallen van internationale misdaden. Het bevat onder meer concrete aanbevelingen om de onderzoeken en strafprocessen in Colombia meer in lijn te brengen met de internationale normen en de rechten van de slachtoffers.

[...]


22 april 2016

Salle d'audience

Central African Republic: Make Justice a Priority

New Government Should Quickly Establish Special Court – 21 Central African and international human rights organizations issued a statement today calling on the new president of the Central African Republic, Faustin-Archange Touadéra, to make justice for grave international crimes a top priority for his government. President Touadéra was sworn in on March 30, 2016, and his new government took office on April 11.

[...]


22 april 2016

Community dialogue organized in Pabo about the Kwoyelo case

De zaak Thomas Kwoyelo: de slachtoffers een stem geven

In Noord-Oeganda vinden momenteel twee belangrijke processen plaats: Thomas Kwoyelo en Dominic Ongwen moeten allebei voor de rechter verschijnen voor de internationale misdaden die zij zouden hebben begaan als voormalige bevelhebbers van het Verzetsleger van de Heer. Advocaten Zonder Grenzen (ASF) en de Foundation for Justice and Development Initiatives (FJDI) staan de slachtoffers bij om hun participatie te bevorderen. Er is immers gebleken dat de getroffen gemeenschappen beide processen willen volgen en over het verloop ervan op de hoogte willen worden gehouden.

[...]


25 maart 2016

Oeganda: LRA-slachtoffers reageren op de eerste hoorzittingen in de zaak tegen D. Ongwen

Terwijl het ICC de aanklachten tegen Dominic Ongwen net heeft bevestigd, deelt ASF de meningen van de slachtoffers over de vervolging van de vermeende bevelhebber van het Lord’s Resistance Army (LRA). Tijdens een tweedaagse livestream die in januari 2016 werd georganiseerd door ASF en het Justice and Reconciliation Project in Gulu, Noord-Oeganda, kregen slachtoffers en getroffen lokale gemeenschappen de kans om de hoorzittingen vóór het proces te volgen; die vonden plaats in Den Haag, waar het ICC is gevestigd. Tijdens het evenement konden deelnemers en slachtoffers reageren op de hoorzittingen en hun mening geven over de rol van justitie en de strijd tegen de straffeloosheid.

[...]


22 maart 2016

Veroordeling van Jean-Pierre Bemba: in afwachting van de eerste onderzoeken van het bijzonder strafhof

Het Internationaal Strafhof heeft Jean-Pierre Bemba schuldig bevonden aan misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden die zijn begaan door zijn troepen in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Voor ASF is deze beslissing jegens de voormalige Congolese politicus en militieleider slechts de eerste stap in de strijd tegen de straffeloosheid en de behandeling van misdaden uit het verleden in de CAR. Het Centraal-Afrikaanse Bijzonder Strafhof moet snel processen voor ernstige misdaden instellen en de weg vrijmaken voor verzoening en een duurzame vrede in het land.

[...]


22 februari 2016

De Katanga zaak in Congo: het ISH opnieuw onder vuur in Africa

Kinshasa, RD Congo, 22 februari 2016 – Ondanks de aanvragen van het Internationaal Strafhof (ISH) heeft het openbaar ministerie van het Hoog Militair Gerechtshof van Kinshasa gepleit voor de onmiddellijke voortzetting van de rechtszaak tegen de voormalige krijgsheer, Germain Katanga. Advocaten Zonder Grenzen (ASF) betreurt dit negatief signaal ten opzichte van het ISH.

[...]publications

7 juli 202029 juni 202014 mei 2020
© 2020, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl