Economische, sociale en culturele rechten

6 januari 2021

Haal armoede uit het strafrecht!

ASF zet samen met Open Society Foundation, APCOF, PALU en ACJR haar schouders onder de campagne “Poverty is Not a Crime”, gericht op de depenalisering en decriminalisering van kleine delicten. Deze wetten en hun toepassing zijn zowel arbitrair, als discriminerend en treffen vooral de armere bevolking. Nog al te vaak worden mensen gearresteerd en opgesloten in overbevolkte gevangenissen voor kleine delicten zoals landloperij, “losbandig” gedrag of lanterfanten.

[...]


28 februari 2019

In de strijd tegen mensenhandel is coördinatie essentieel

Als land van oorsprong, doorgang en bestemming voor slachtoffers van mensenhandel heeft Tunesië een sterk juridisch kader gecreëerd om dit fenomeen te bestrijden. Maar hoe kan een effectieve samenwerking tussen de betrokkenen gegarandeerd worden? Eind januari hebben ASF en de Nationale instantie voor de strijd tegen mensenhandel een internationaal colloquium georganiseerd met betrekking tot dit vraagstuk.

[...]


27 juli 2017

Geen slaven maar mensen: het doorbreken van het taboe rond mensenhandel in Tunesië

Sinds enkele maanden, van Kef tot Sfax, komen honderden mensen in actie om Manel, Kayta, Morjena en Hamma te bevrijden. Deze vier paspoppen staan symbool voor de slachtoffers van mensenhandel, een wijdverspreid maar toch miskend fenomeen in Tunesië. ASF en haar partners leggen zich actief toe op dit taboe, om zo het bewustzijn en de praktijken te doen kenteren.

[...]


15 april 2016

Une mère et son enfant devant le juge pendant un jugemen supplémtif

Zonder identiteit geen rechten

Zonder geboorteaangifte worden u heel wat rechten ontzegd. Hoe toegang krijgen tot de gezondheidszorg zonder identiteitsbewijs? Hoe naar school gaan? Hoe gaan stemmen? De meeste Centraal-Afrikanen, en vooral de allerjongsten onder hen, bestaan niet voor de staat. In antwoord op dat probleem organiseert Advocaten Zonder Grenzen mobiele zittingen: leden van het gerecht, het parket en de griffie trekken naar de dorpen om er vonnissen geldend als geboorteakte uit te spreken.

[...]


13 april 2015

Oeganda: mensenrechten in gevaar door industriële activiteiten

Hoima – Sinds augustus 2014 is ASF actief in het district Hoima in het westen van Oeganda, met als doel de autonomisering te steunen van de gemeenschappen die bedreigd worden door industriële activiteiten en ze te sensibiliseren voor hun rechten. Het team van ASF in Hoima heeft onlangs de Belgische ambassadeur ontvangen. Een mooi teken van aanmoediging voor de getroffen gemeenschappen en voor ASF.

[...]


13 april 2015

ASF at UN Congress on Criminal Justice and Crime Prevention

At the 13th United Nations Congress on Criminal Justice, held in Doha (Qatar) until 19 April, ASF will be sharing its experience in post-conflict countries and countries in transition, during 2 side-events. The first one (on 14 April) will address the role of the justice system in democracry-building in Tunisia. The second one (on 16 April) will focus on pre-trial detention.

[...]


20 juni 2014

Ja, vluchtelingen dragen bij aan ontwikkeling

Bujumbura, Burundi – Dragen vluchtelingen bij aan het leven en de ontwikkeling van hun gastlanden? Volgens AdZG is het antwoord ja. Ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag trapt AdZG hierrond overigens een bewustmakingscampagne op gang in Burundi. Dit kleine Afrikaanse land, waar maar liefst 50.000 vluchtelingen wonen, kent veel mooie verhalen over solidariteit en toekomstkansen.

[...]


16 juni 2014

Overwinning voor 311 Tunesische arbeidsters

Tunis/Monastir – AdZG is tevreden over de recente arresten van de rechtbank van eerste aanleg in Monastir, waarbij vijf vennootschappen veroordeeld werden tot de betaling van een schadevergoeding aan 311 werkneemsters die in 2013 onrechtmatig ontslagen werden. Dit vonnis maakt duidelijk dat alle werkgevers die in Tunesië actief zijn, inclusief de multinationals die in het land gevestigd zijn, verplicht zijn om de werknemersrechten te eerbiedigen.

[...]


15 mei 2014

Tunesië: inwoners vinden eindelijk gehoor

Ondanks de revolutie van 2011 zien de Tunesische burgers soms maar één manier om uiting te geven aan hun ontevredenheid over problemen in het dagelijkse leven: de straat opgaan. Formele participatiemechanismen, zoals vergaderingen met de gemeenteraad of met ambtenaren, zijn niet altijd voorhanden of voor hen toegankelijk. AdZG helpt achtergestelde bevolkingsgroepen door de dialoog met de plaatselijke besturen te herstellen.

[...]


19 december 2013

Rechtstoegang op de post-2015 agenda

Advocaten Zonder Grenzen heeft, samen met andere mensenrechten-organisaties, opgeroepen de post-2015 ontwikkelingsagenda te voorzien van een kader aangaande de mensenrechten. Voor AdZG is het vooral belangrijk dat de rol van de rechtstoegang als een mensenrecht dat alle andere rechten garandeert benadrukt wordt.

[...]publications

15 september 20215 augustus 20214 augustus 2021
© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl