Kinderrechten

2 oktober 2017

Geboorteakten in CAR: eerder de uitzondering dan de regel

De meeste mensen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, vooral de jongsten, bezitten geen geboorteakte en bestaan dus niet in de ogen van de overheid. Wat is de oorzaak van deze gebrekkige registratie? Welke obstakels staan toegang tot de burgerlijke stand in de weg? Wat zijn de gevolgen ervan? ASF heeft Thierry Vircoulon, Centraal-Afrikaspecialist, de opdracht gegeven om een studie uit te voeren die moet toelaten om de problematiek beter te begrijpen en oplossingen voor te stellen.

[...]


29 mei 2017

ASF in Tsjaad: terugblik en perspectieven

Begin mei heeft de Europese Unie officieel haar steun verlengd aan de activiteiten van Advocaten Zonder Grenzen in Tsjaad, zodat de organisatie haar werk ten voordele van de mensenrechten kan voortzetten. Meteen is dit de gelegenheid om de balans op te maken van de tot nog toe bereikte resultaten en van de komende uitdagingen.

[...]


15 april 2016

Une mère et son enfant devant le juge pendant un jugemen supplémtif

Zonder identiteit geen rechten

Zonder geboorteaangifte worden u heel wat rechten ontzegd. Hoe toegang krijgen tot de gezondheidszorg zonder identiteitsbewijs? Hoe naar school gaan? Hoe gaan stemmen? De meeste Centraal-Afrikanen, en vooral de allerjongsten onder hen, bestaan niet voor de staat. In antwoord op dat probleem organiseert Advocaten Zonder Grenzen mobiele zittingen: leden van het gerecht, het parket en de griffie trekken naar de dorpen om er vonnissen geldend als geboorteakte uit te spreken.

[...]


15 mei 2015

Sensibilisation avec affiche et microphone - ASF Goma

Zonder wettelijk bestaan, geen rechten voor de Congolese burgers

Lubero, DR Congo – De registratie bij de burgerlijke stand van geboorten, maar ook van huwelijken, is een absolute voorwaarde om burgerrechten te genieten. Die boodschap hebben ASF en haar partners met ruim 6.000 inwoners op het grondgebied van Lubero, in Noord-Kivu gedeeld.

[...]


21 augustus 2013

Yalna reception centre for minors

Eindelijk vrijheid voor een zestigtal minderjarige gevangenen!

N’Djamena – AdZG is erin geslaagd om, via haar project voor minderjarigen, 64 jonge gedetineerden uit de Tsjaadse gevangenis van N’Djamena te bevrijden. Dit project heeft eveneens de moeilijkheden waarmee kinderen en adolescenten te maken krijgen in het rechtssysteem, en de misbruiken waarvan zij het slachtoffer worden, in kaart gebracht.

[...]


21 augustus 2012

Voor een betere hulpverlening aan jongeren in Tsjaad

N’Djamena, Tsjaad – Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) lanceerde in samenwerking met de lokale NGO APLFT een project om de jeugdzorg te verbeteren in N’Djamena. Dit project zal de capaciteiten versterken van de verschillende actoren in de sociale en juridische keten die betrokken zijn bij deze problematiek.

[...]publications

5 oktober 20214 oktober 202128 september 2021
© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl