Capaciteitsuitbouw

9 augustus 2021

Promoten van de rechtstoegang via gemeenschapsgerichte bemiddelingsprogramma’s

In Oeganda wordt de rechtstoegang beperkt door de financiële middelen van de plaatselijke bevolking, maar ook door de afstand tot de rechtbanken. De meeste rechtshandhavingsdiensten bevinden zich in de steden en de centrale regio: slechts 18,2% van de plattelandsbevolking heeft binnen een straal van 5 km toegang tot een politierechtbank (in vergelijking met 56% in de steden). Deze afstand creëert een fysieke barrière die ertoe kan leiden dat slachtoffers of rechtzoekenden afstand doen van hun rechten.

[...]


15 maart 2020

Portret van partners 3/4 : De Netwerken van Observatoren

ASF en de netwerken van observatoren werken samen om de daadkracht van de bevolking te vergroten, die getroffen is door de activiteiten van winningsbedrijven.

[...]


7 december 2015

Rechtstoegang in Tsjaad: het maatschappelijk middenveld in beweging

Ondanks de hervormingen van justitie van de voorbije jaren ondervinden de inwoners van Tsjaad nog steeds heel wat moeilijkheden om toegang te krijgen tot justitie. Daarom zetten organisaties uit het maatschappelijk middenveld zich in om juridische hulp en bijstand te verlenen. ASF ondersteunt drie van deze organisaties bij hun inspanningen om de mensenrechten te beschermen.

[...]


1 juli 2015

De partnerschappen van ASF: het sluitstuk van duurzame verandering

Brussel/Bujumbura – Midden in een ernstige politieke crisis bouwen ASF en zijn partners voort aan rechtstoegang voor alle Burundezen. Zo ondertekenden ASF en de balie bij het hof van beroep van Bujumbura onlangs een overeenkomst om hun partnerschap tot in 2021 te verlengen en te formaliseren.

[...]


27 april 2015

Larissa Dinsmoor, US Attorney of the California Bar Association, was one of the seven ILN members involved in the project © ASF

Myanmar: de ‘Pro Bonos’ in actie

Myanmar – De proeffase van het door het UNDP gesteund Rule of Law Centres-project is afgelopen. Het project was bedoeld om juridische professionals en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld opleiding te geven over lokale-rechtsproblemen en hen aan te moedigen om bij hun werk de principes van de rechtsstaat te hanteren. Zeven juridische experts uit het International Legal Network (ILN) van ASF werkten pro bono mee aan het project.

[...]


17 februari 2015

Opleiding over de rechtsstaat leidt tot sociale rechtvaardigheid in Myanmar

Dat opleiding over het rechtssysteem broodnodig is in een land dat meer dan vijftig jaar militaire dictatuur achter de rug heeft, lijdt geen twijfel. Velen nemen hier de term ‘rechtsstaat’ in de mond, maar slechts weinigen begrijpen hem. Trainers van ASF en andere partners geven opleiding in het kader van een door het UNDP gefinancierd proefproject rond ‘Rule of Law Centres.

[...]


21 januari 2015

Overgangsrecht in Burundi: plaats voor de slachtoffers

ASF juicht de oprichting van een Waarheids- en Verzoeningscommissie toe. Dit is een belangrijke stap in de behandeling van de internationale misdaden die in het verleden in Burundi zijn begaan. ASF somt wel enkele voorwaarden op om het proces van het overgangsrecht in goede banen te leiden.

[...]


8 augustus 2014

Het Kalima-project: op de bres voor de vrijheid van meningsuiting

Rabat (Marokko) – Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) start een programma met opleidingen en bewustmaking in het kader van het project voor de bevordering van de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van journalisten en bloggers. Het project heet Kalima en wordt ingevoerd in Egypte, Marokko en Tunesië, een regio waar er op politiek vlak veel verandert. AdZG opende ook een kantoor in Marokko.

[...]


20 september 2013

Nepalese advocates versterken kennis over medico-legale technieken

In criminele rechtszaken wordt forensisch materiaal beschouwd als bewijs uit eerste hand. Advocaten Zonder Grenzen organiseerde een vormingssessie om advocates meer vertrouwd te maken met dergelijk materiaal, vooral wanneer het schendingen van vrouwenrechten betreft.

[...]


2 september 2013

Gezocht: pro bono juridische experts

Het International Legal Network van Advocaten Zonder Grenzen biedt advocaten de mogelijkheid om zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare bevolkingsgroepen die nood hebben aan juridische bijstand. Het ILN kan rekenen op 800 leden, maar heeft niettemin een tekort aan professionelen in gespecialiseerd rechtsdomeinen zoals internationaal strafrecht of de organisatie van rechtsbijstand.

[...]publications

5 oktober 20214 oktober 202128 september 2021
© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl