Tunesië

18 augustus 2014

Eerherstel voor 244 Tunesische militairen

Drieëntwintig jaar nadat ze beschuldigd werden van poging tot staatsgreep, kregen 244 militairen eind juli eerherstel ter gelegenheid van het feest van de Republiek. De plechtigheid vond plaats onder leiding van Moncef Marzouki, president van de Tunesische Republiek. AdZG juicht dit officiële eerherstel toe. Het voedt de hoop dat in Tunesië de mechanismen voor het verwerken van het verleden en de overgangsjustitie aan het werk zijn.

[...]


16 juni 2014

Overwinning voor 311 Tunesische arbeidsters

Tunis/Monastir – AdZG is tevreden over de recente arresten van de rechtbank van eerste aanleg in Monastir, waarbij vijf vennootschappen veroordeeld werden tot de betaling van een schadevergoeding aan 311 werkneemsters die in 2013 onrechtmatig ontslagen werden. Dit vonnis maakt duidelijk dat alle werkgevers die in Tunesië actief zijn, inclusief de multinationals die in het land gevestigd zijn, verplicht zijn om de werknemersrechten te eerbiedigen.

[...]


15 mei 2014

Tunesië: inwoners vinden eindelijk gehoor

Ondanks de revolutie van 2011 zien de Tunesische burgers soms maar één manier om uiting te geven aan hun ontevredenheid over problemen in het dagelijkse leven: de straat opgaan. Formele participatiemechanismen, zoals vergaderingen met de gemeenteraad of met ambtenaren, zijn niet altijd voorhanden of voor hen toegankelijk. AdZG helpt achtergestelde bevolkingsgroepen door de dialoog met de plaatselijke besturen te herstellen.

[...]


14 februari 2014

Werk maken van een eerlijk proces in Tunesië

Het recht op een eerlijk strafproces volgens de internationale normen moet voor elke rechtszoekende in Tunesië worden gewaarborgd. Daarvoor pleit het Netwerk ter observatie van de Tunesische overgangsjustitie, opgericht door AdZG, in samenwerking met de Tunesische Liga voor Mensenrechten en de Tunesische Nationale Orde van Advocaten

[...]


14 januari 2014

De overgangsjustitie in Tunesië vertraagt

Drie jaar na het uitbreken van de revolutie heeft Tunesië het moeilijk zijn wil te tonen om echte mechanismen voor de overgangsjustitie te implementeren. Advocaten Zonder Grenzen maakt zich zorgen over deze situatie die een klimaat van straffeloosheid schept en waar slachtoffers geen erkenning krijgen.

[...]


7 december 2013

Wat voor zin hebben mensenrechten als ze toch niet afdwingbaar zijn?

Ter gelegenheid van de Werelddag van de Mensenrechten op 10 december herinnert AdZG eraan dat mensenrechten weinig zin hebben als ze onafdwingbaar blijven, vooral voor mensen in een hachelijke situatie. Dat stelt AdZG vast in landen die net een conflict achter de rug hebben.

[...]


22 oktober 2013

Het Tunesische gerecht moet een eerlijke rechtspraak garanderen

Het netwerk ter observatie van de Tunesische overgangsjustitie (ROJ) pleit voor hervormingen van justitie en een verbetering van de rechtspraktijk. Het ROJ hoopt via haar aanbevelingen bij te dragen tot een gerechtelijk systeem dat de rechten en vrijheden van iedereen kan vrijwaren.

[...]


3 oktober 2013

De uitdaging van transitionele justitie in 7 Afrikaanse landen

Voor landen die uit een gewapend conflict komen of waar een autoritair regime ten val is gebracht, is overgangsjustitie een cruciale stap om voormalige ‘vijanden’ met elkaar te verzoenen. Het is belangrijk om ervaringen op het vlak van transitionele justitie uit te wisselen. AdZG heeft bijgevolg advocaten en experten uit 7 Afrikaanse landen samengebracht om deze onmisbare stap richting duurzame vrede te bespreken.

[...]


18 december 2012

De “ogen” van het Tunesische gerecht

Kasserine – Twee jaar na de gebeurtenissen die hebben geleid tot de Tunesische revolutie is het Tunesische overgangsgerecht in de maak, waarbij een serieuze uitdaging voorligt: het vertrouwen tussen het gerecht en de burgers herstellen. Om de hervormingsnoden in kaart te brengen, lanceert het Tunesische observatienetwerk van het Tunesische overgangsgerecht met de steun van AdZG een recruteringscampagne in de verschillende regio’s van het land.

[...]


12 april 2012

© A. du Boistesselin

Tunesië: AdZG ondersteunt de erkenning van mensenrechten- schendingen

Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) start zijn activiteiten ter ondersteuning van justitie in Tunesië, de wieg van de “Arabische lente” in 2011. De NGO helpt acht Tunesische verenigingen om duizenden dossiers inzake schendingen van mensenrechten te archiveren en te klasseren.

[...]publications

22 januari 202016 december 201910 december 2019
© 2020, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl