Tunesië

10 september 2015

Justitiehervorming in Tunesië: “Het is nu of nooit”

Tunis – Net als andere landen die onlangs door aanslagen werden opgeschrikt, staat Tunesië voor een gerechtelijke uitdaging van formaat: terrorisme moet efficiënt bestreden worden en tegelijkertijd moeten fundamentele rechten, zoals rechtstoegang en het recht op een eerlijk proces, gewaarborgd worden. In dat opzicht is de observatie van thematische processen essentieel. En dat is precies de missie van het Réseau d’Observation de la Justice (ROJ), het netwerk ter observatie van de Tunesische justitie, dat alleen bestaat uit nationale waarnemers. Getuigenis van een vrijwillige advocate.

[...]


4 augustus 2015

Tunisië : De wet op terrorismebestrijding vormt een bedreiging voor de mensenrechten

Tunis – De nieuwe wet op terrorismebestrijding in Tunisië vormt een bedreiging voor de mensenrechten en biedt niet de nodige garanties tegen misbruik, zeggen 8 NGO’s vandaag. De wet geeft uitgebreide en vage bevoegdheden aan de ordediensten inzake toezicht en controle, breidt de mogelijkheid tot incommunicado hechtenis uit van 6 tot 15 dagen voor verdachten van terrorisme, geeft de hoven en rechtbanken de toelating zittingen achter gesloten deuren te houden en getuigen het recht anoniem te blijven voor de beklaagden.

[...]


17 juli 2015

Dag van het Internationaal Strafrecht: de toekomst ligt in het verleden

Brussel – De Dag van het Internationaal Strafrecht wordt gevierd op de datum waarop in 1998 een permanent Internationaal Strafhof werd opgericht dat personen vervolgt en berecht die zich schuldig maken aan genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Deze dag wordt echter in de eerste plaats opgedragen aan diegenen die ervoor kiezen het verleden niet te negeren. Over de hele wereld kiezen mensen ervoor hun stem te laten horen en de waarheid openlijk te vertellen.

[...]


7 juli 2015

Tunesië: zwakke plekken in het nieuwe ontwerp van antiterrorismewet

Tunis – De Tunesische wetgevers zouden een aantal problematische bepalingen in het laatste ontwerp van antiterrorismewet beter laten vallen. Dat is het standpunt van negen niet-gouvernementele organisaties in een gezamenlijke brief die ze gisteren aan het parlement richten. Het wetsontwerp zou een verlengde voorlopige hechtenis mogelijk maken, de garantie op een rechtmatige procedure voor de beschuldigden van terrorismedaden verkleinen en de doodstraf toestaan.

[...]


26 juni 2015

Vernederende en onmenselijke behandelingen zijn niet onvermijdelijk

Brussel– Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen foltering, herinnert ASF eraan dat ook duizenden mensen het slachtoffer zijn van onmenselijke en vernederende behandelingen. In vele landen in een post-conflict- of overgangsfase is dit in de eerste plaats het gevolg van de vreselijke detentieomstandigheden. ASF pleit voor minder opsluitingen.

[...]


16 juni 2015

Het dossier “slachtofferregio” van Kasserine: Een “primeur” in de overgangsrechtspraak in Tunesië

Tunis – Met de steun van ASF legt het Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux vandaag een dossier “slachtofferregio” neer bij de Instance Vérité et Dignité. Zo wil men voor het gouvernement Kasserine het statuut van “slachtofferregio” verkrijgen.

[...]


13 mei 2015

Tunesië: “alarmbel” rond wetsontwerp over de veiligheid

ASF en een twaalftal andere internationale niet-gouvernementele mensenrechtenorganisaties luiden de alarmbel over de risico’s die verbonden zijn aan de goedkeuring van een wetsontwerp over de veiligheid. De tekst die ingediend werd bij het Tunesische parlement heeft betrekking op het staatsgeheim en het “denigreren” van de veiligheidstroepen. Sommige bepalingen daarvan vormen een bedreiging voor de vrije meningsuiting.

[...]


13 april 2015

ASF at UN Congress on Criminal Justice and Crime Prevention

At the 13th United Nations Congress on Criminal Justice, held in Doha (Qatar) until 19 April, ASF will be sharing its experience in post-conflict countries and countries in transition, during 2 side-events. The first one (on 14 April) will address the role of the justice system in democracry-building in Tunisia. The second one (on 16 April) will focus on pre-trial detention.

[...]


11 maart 2015

Netwerk ter observatie van de Tunesische overgangsjustitie: processen onder de loep

De invoering van een onpartijdig, onafhankelijk en toegankelijk rechtssysteem staat garant voor de rechtstoegang en het recht op een eerlijk proces in Tunesië. Het netwerk ter observatie van de Tunesische overgangsjustitie (ROJ) zet zijn werk voort met de observatie van thematische processen over het gebruik van verdovende middelen, foltering, de strijd tegen terrorisme, fundamentele vrijheden of de overgangsjustitie.

[...]


5 februari 2015

Tunesië: ASF roept de nieuwe politieke leiders op om gerechtelijke hervormingen door te voeren

Naar aanleiding van de parlements- en presidentsverkiezingen roept ASF de nieuwe Tunesische machthebbers op om in versneld tempo gerechtelijke hervormingen door te voeren. De NGO pleit ervoor om daarbij een ruime plaats te geven aan de verdediging en de eerbiediging van de mensenrechten.

[...]publications

27 maart 202025 maart 202025 maart 2020
© 2020, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl