Tunesië

8 februari 2017

Aanstelling van nieuwe leden voor de Instantie Waarheid en Waardigheid: oproep tot transparantie

Negen organisaties van het maatschappelijk middenveld in Tunesië, waaronder ASF, roepen de niet-permanente bijzondere Commissie belast met het onderzoek en de sortering van de kandidaturen voor de Instantie Waarheid en Waardigheid (IVD) op om de bepalingen van de wet tot inrichting van de overgangsrechtspraak na te leven wat betreft de aanstellingsprocedure van de leden van de IVD.

[...]


21 november 2016

Tunesië: er moeten dringend nieuwe commissarissen worden verkozen voor de Instantie Waarheid en Waardigheid

De organisaties van het maatschappelijk middenveld in Tunesië, waaronder ASF, roepen het parlement op om zo snel mogelijk nieuwe commissarissen te verkiezen voor de Instantie Waarheid en Waardigheid (IVD). Nu verschillende leden van de IVD ontslag hebben genomen, dreigt het orgaan immers totaal verlamd te raken.

[...]


27 oktober 2016

Tunesië: nationaal congres over de overgangsjustitie

Op 2 en 3 november 2016 organiseren ASF, het Tunesisch Forum voor Economische en Sociale Rechten en de Onafhankelijke Nationale Coördinatie van de Overgangsjustitie, in aanwezigheid van de Instantie Waarheid en Waardigheid (IVD) een Nationaal Congres, om het proces van de overgangsjustitie in Tunesië een nieuw elan te geven. Dat congres zal de IVD, het maatschappelijk middenveld, overheidsinstanties, politieke beslissingnemers en ook slachtofferverenigingen samenbrengen, om te praten over de stand van zaken van het overgangsproces, en om aanbevelingen te formuleren om dat proces effectief vooruitgang te doen boeken.

[...]


21 september 2016

“Bent u overtuigd over ASF? Doe dan zeker een gift.”

Voor een duurzame rechtstoegang moet ook de capaciteit van internationale actoren als ASF duurzaam zijn. Dat is de boodschap die de directeur-generaal van ASF, Francesca Boniotti, bij de publicatie van het jaarverslag 2015 van de ngo wil meegeven.

[...]


15 juli 2016

Wetsontwerp ‘economische verzoening’ in Tunesië: vrije loop voor corruptie?

Tijdens een persconferentie in Tunis hebben ASF en andere Tunesische en internationale NGO’s hun oproep tot de Tunesische parlementariërs op om het wetsontwerp over de ‘economische verzoening’ niet goed te keuren vernieuwd. Dat wetsontwerp, dat verduisteraars van overheidsgeld en al wie zich schuldig maakt aan corruptie amnestie wil verlenen, is in strijd met de vlak na de Tunesische revolutie in het leven geroepen overgangsjustitie.

[...]


20 mei 2016

Rapport Tunisie sur la loi 52 sur les Stupefiants

Tunesië: De wet tegen verdovende middelen boekt geen vooruitgang meer

Ondanks de mediaberichten en de in de ministerraad goedgekeurde nieuwe wettekst is de huidige wet op de strijd tegen verdovende middelen al bijna 25 jaar van toepassing. Deze als onrechtvaardig, ondoeltreffend en verouderd beschouwde wet maakt bij de meest kwetsbare bevolkingsgroepen van Tunesië nog steeds slachtoffers. ASF pleit in dit verband voor een snellere hervorming van de wetgeving.

[...]


28 januari 2016

Noodstituatie in Tunesië: de slachtofferregio’s

Tunis – Omdat de situatie in Kasserine en in andere gemarginaliseerde regio’s in Tunesië snel verslechtert, roepen ASF en het Tunesisch forum voor economische en sociale rechten de Instance Vérité et Dignité (Commissie waarheid en waardigheid − IVD) op om haar rol helemaal waar te maken en de oorzaken van het sociaal onrecht aan te pakken. De twee partners zijn van mening dat de IVD het probleem van de ‘slachtofferregio’s’ in Tunesië zo snel mogelijk en openlijk moet aanpakken.

[...]


9 december 2015

Dag van de mensenrechten: lof voor het maatschappelijk middenveld

Ter gelegenheid van de Dag van de mensenrechten, brengt ASF een eerbetoon aan de maatschappelijkmiddenveldorganisaties die zich inzetten voor de mensenrechten. Zij zijn de partners van ASF en samen met mensenrechtenverenigingen en balies zetten zij zich in om iedereen, ook de kwetsbaarste bevolkingsgroepen, rechtstoegang te geven. Zowel in Burundi en Tunesië als in Tsjaad, waar ze in soms moeilijke omstandigheden werken, staan de middenveldorganisaties op de eerste rij om de grondrechten te bevorderen.

[...]


9 oktober 2015

Het maatschappelijk middenveld in Tunesië beloond met de Nobelprijs voor de Vrede

ASF feliciteert haar Tunesische partners – de Tunesische Nationale Orde van Advocaten en de Tunesische Liga voor Mensenrechten. Samen met de vakbond UGTT en de confederatie van werkgevers UTICA mochten ze vandaag de Nobelprijs voor de Vrede 2015 in ontvangst nemen.

[...]


10 september 2015

Justitiehervorming in Tunesië: “Het is nu of nooit”

Tunis – Net als andere landen die onlangs door aanslagen werden opgeschrikt, staat Tunesië voor een gerechtelijke uitdaging van formaat: terrorisme moet efficiënt bestreden worden en tegelijkertijd moeten fundamentele rechten, zoals rechtstoegang en het recht op een eerlijk proces, gewaarborgd worden. In dat opzicht is de observatie van thematische processen essentieel. En dat is precies de missie van het Réseau d’Observation de la Justice (ROJ), het netwerk ter observatie van de Tunesische justitie, dat alleen bestaat uit nationale waarnemers. Getuigenis van een vrijwillige advocate.

[...]publications

22 januari 202016 december 201910 december 2019
© 2020, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl