Tsjaad

29 mei 2017

ASF in Tsjaad: terugblik en perspectieven

Begin mei heeft de Europese Unie officieel haar steun verlengd aan de activiteiten van Advocaten Zonder Grenzen in Tsjaad, zodat de organisatie haar werk ten voordele van de mensenrechten kan voortzetten. Meteen is dit de gelegenheid om de balans op te maken van de tot nog toe bereikte resultaten en van de komende uitdagingen.

[...]


21 september 2016

“Bent u overtuigd over ASF? Doe dan zeker een gift.”

Voor een duurzame rechtstoegang moet ook de capaciteit van internationale actoren als ASF duurzaam zijn. Dat is de boodschap die de directeur-generaal van ASF, Francesca Boniotti, bij de publicatie van het jaarverslag 2015 van de ngo wil meegeven.

[...]


18 juli 2016

Migratie, vergeten gevolg van de internationale misdaden

Naar aanleiding van de dag van het Internationaal Strafrecht bejubelt ASF de moed van degenen die tegen de straffeloosheid van de plegers van internationale misdaden strijden. De ngo geeft een beknopt overzicht van de activiteiten van het Internationaal Strafhof en wijst daarnaast op de soms vergeten gevolgen van internationale misdaden.

[...]


9 december 2015

Dag van de mensenrechten: lof voor het maatschappelijk middenveld

Ter gelegenheid van de Dag van de mensenrechten, brengt ASF een eerbetoon aan de maatschappelijkmiddenveldorganisaties die zich inzetten voor de mensenrechten. Zij zijn de partners van ASF en samen met mensenrechtenverenigingen en balies zetten zij zich in om iedereen, ook de kwetsbaarste bevolkingsgroepen, rechtstoegang te geven. Zowel in Burundi en Tunesië als in Tsjaad, waar ze in soms moeilijke omstandigheden werken, staan de middenveldorganisaties op de eerste rij om de grondrechten te bevorderen.

[...]


7 december 2015

Rechtstoegang in Tsjaad: het maatschappelijk middenveld in beweging

Ondanks de hervormingen van justitie van de voorbije jaren ondervinden de inwoners van Tsjaad nog steeds heel wat moeilijkheden om toegang te krijgen tot justitie. Daarom zetten organisaties uit het maatschappelijk middenveld zich in om juridische hulp en bijstand te verlenen. ASF ondersteunt drie van deze organisaties bij hun inspanningen om de mensenrechten te beschermen.

[...]


12 november 2014

: L’association des Femmes Juristes du Tchad est l’une des trois organisations bénéficiant du soutien d’ASF. Deuxième à partir de la droite : Ben Kabagambe, Coordinateur de programme ASF au Tchad.

Tsjaad: het maatschappelijk middenveld zet zich in voor een betere toegang tot justitie

De bevolking van Tsjaad ondervindt nog steeds heel wat moeilijkheden om toegang te krijgen tot justitie. Organisaties uit het maatschappelijk middenveld zetten zich in: ze maken de burgers bewust van hun rechten, bieden hun gratis juridisch advies, bijstand voor de rechtbanken en bemiddelingsdiensten. ASF ondersteunt drie van deze organisaties bij hun inspanningen.

[...]


3 oktober 2013

De uitdaging van transitionele justitie in 7 Afrikaanse landen

Voor landen die uit een gewapend conflict komen of waar een autoritair regime ten val is gebracht, is overgangsjustitie een cruciale stap om voormalige ‘vijanden’ met elkaar te verzoenen. Het is belangrijk om ervaringen op het vlak van transitionele justitie uit te wisselen. AdZG heeft bijgevolg advocaten en experten uit 7 Afrikaanse landen samengebracht om deze onmisbare stap richting duurzame vrede te bespreken.

[...]


21 augustus 2013

Yalna reception centre for minors

Eindelijk vrijheid voor een zestigtal minderjarige gevangenen!

N’Djamena – AdZG is erin geslaagd om, via haar project voor minderjarigen, 64 jonge gedetineerden uit de Tsjaadse gevangenis van N’Djamena te bevrijden. Dit project heeft eveneens de moeilijkheden waarmee kinderen en adolescenten te maken krijgen in het rechtssysteem, en de misbruiken waarvan zij het slachtoffer worden, in kaart gebracht.

[...]


21 augustus 2012

Voor een betere hulpverlening aan jongeren in Tsjaad

N’Djamena, Tsjaad – Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) lanceerde in samenwerking met de lokale NGO APLFT een project om de jeugdzorg te verbeteren in N’Djamena. Dit project zal de capaciteiten versterken van de verschillende actoren in de sociale en juridische keten die betrokken zijn bij deze problematiek.

[...]


publications

27 oktober 201627 oktober 20169 mei 20164 november 20134 november 201328 augustus 201310 juli 2012
© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl