Burundi

26 juni 2015

Vernederende en onmenselijke behandelingen zijn niet onvermijdelijk

Brussel– Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen foltering, herinnert ASF eraan dat ook duizenden mensen het slachtoffer zijn van onmenselijke en vernederende behandelingen. In vele landen in een post-conflict- of overgangsfase is dit in de eerste plaats het gevolg van de vreselijke detentieomstandigheden. ASF pleit voor minder opsluitingen.

[...]


12 juni 2015

ASF speelt cruciale rol bij het opstarten van een fonds voor de bescherming van mensenrechtenactivisten

Het African Great Lakes Human Rights Defenders Protection Fund is eindelijk officieel! Dit innovatieve financiële mechanisme werd opgericht met de steun van ASF, de East Africa Law Society en regionale partners, om de rechten en vrijheden te beschermen van mensenrechtenactivisten in het Grote Merengebied in Afrika.

[...]


19 mei 2015

Burundi: advocaten zetten zich in voor de rechten van alle arrestanten

Terwijl de situatie in Burundi gespannen blijft, zetten de Burundese advocaten een brede rechtsbijstandsactie op. Meester Salvator Kiyuku is stafhouder van de balie bij het Hof van beroep in Bujumbura. Hij geeft toelichting bij de actie, die werd ondernomen op initiatief van de balie en steun krijgt van ASF.

[...]


13 april 2015

ASF at UN Congress on Criminal Justice and Crime Prevention

At the 13th United Nations Congress on Criminal Justice, held in Doha (Qatar) until 19 April, ASF will be sharing its experience in post-conflict countries and countries in transition, during 2 side-events. The first one (on 14 April) will address the role of the justice system in democracry-building in Tunisia. The second one (on 16 April) will focus on pre-trial detention.

[...]


12 februari 2015

Burundi: ASF betreurt dat journalist Bob Rugurika in hechtenis blijft

ASF stelt zich vragen over de wettelijkheid van de gerechtelijke procedures tegen de journalist Bob Rugurika en over het feit dat het Tribunal de Grande Instance in Bujumbura op 4 februari 2015 besliste om hem in hechtenis te houden. ASF roept de Burundese overheid op om ervoor te zorgen dat in dit dossier het recht en de fundamentele rechten van de heer Rugurika, directeur van Radio Publique Africaine, absoluut worden nageleefd.

[...]


21 januari 2015

Overgangsrecht in Burundi: plaats voor de slachtoffers

ASF juicht de oprichting van een Waarheids- en Verzoeningscommissie toe. Dit is een belangrijke stap in de behandeling van de internationale misdaden die in het verleden in Burundi zijn begaan. ASF somt wel enkele voorwaarden op om het proces van het overgangsrecht in goede banen te leiden.

[...]


10 december 2014

Internationale justitie gaat iedereen aan

Ter gelegenheid van de Dag van de Mensenrechten brengt ASF onder de aandacht dat internationaal strafrecht een collectief feit is. Internationale misdaden treffen niet alleen de persoon die het slachtoffer is van mensenrechtenschendingen, maar ook zijn of haar gemeenschap, de advocaten, rechters, de daders… Onder het motto “Together for international justice” maakt de Crossroads-campagne van ASF duidelijk dat landen die uit een crisis komen hun toekomst opbouwen door de misdaden uit het verleden te verwerken.

[...]


28 oktober 2014

Voorlopige hechtenis in Burundi: ASF mobiliseert alle spelers in de strafketen

Bujumbura – Onder het motto “Voorlopige hechtenis moet de laatste toevlucht zijn” voert ASF samen met het Burundese ministerie van Justitie een brede campagne. Burgers, advocaten, rechters, gevangenispersoneel… alle spelers in de strafketen moeten een steentje bijdragen om te vermijden dat een overtreding automatisch leidt tot de aanhouding en het in hechtenis nemen van de rechtzoekende.

[...]


9 september 2014

De zaak Manirumva moet vooruit

Bujumbura (Burundi) – AdZG roept het Burundese gerecht op om een einde te maken aan de vele onregelmatigheden waardoor de zaak van de moord op Ernest Manirumva al meer dan een jaar stilligt. Die oproep volgt op het vijfde uitstel van de zitting van 4 september 2014 van het opperste gerechtshof in Burundi, waarin deze zaak met hoge symboolwaarde zou worden onderzocht. Terwijl het proces voor het hoogste gerechtshof van het land blijft aanslepen, zetten de familie van mensenrechtenverdediger en de ngo waar hij bij werkte, Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, hun zoektocht naar gerechtigheid voort.

[...]


3 juli 2014

Het proces van Pierre-Claver Mbonimpa moet eerlijk verlopen

Bujumbura – Op de vooravond van het proces van Pierre-Claver Mbonimpa roept AdZG de Burundese justitie op om haar taak met strikte naleving van de wetten en in volledige onafhankelijkheid te vervullen. Als voorzitter van de Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues (Aprodh) kijkt Pierre-Claver Mbonimpa aan tegen zware beschuldigingen wegens handelingen die hij uitvoerde in het kader van zijn werk. AdZG steunt de advocaten die instaan voor de verdediging van deze vooraanstaande beschermer van de mensenrechten. Hij wordt beschuldigd van aantasting van de binnenlandse en buitenlandse staatsveiligheid, van valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken.

[...]publications

1 december 202130 november 202130 november 2021
© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl