Schadeloosstellingen in Oeganda: aanbevelingen

6 oktober 2016

Entebbe, 6 oktober 2016 – Op 26 en 27 september vorige week kwamen Oegandese en internationale belanghebbenden en experts samen in Entebbe (Oeganda) om schadeloosstellingen voor slachtoffers van massale gruweldaden in Oeganda te bespreken. Dat gebeurde tijdens een internationale conferentie die georganiseerd werd door ASF en REDRESS.

De conferentie had tot doel om:

  • de uitdagingen te bepalen voor de uitwerking en de invoering van (door de rechtbank opgelegde en administratieve) programma’s voor schadeloosstellingen in Oeganda om de schade die aan slachtoffers van massale gruweldaden werd toegebracht te herstellen;
  • lessen te trekken uit de programma’s voor schadeloosstellingen in andere landen om manieren te vinden om die uitdagingen in Oeganda zelf aan te pakken;
  • samen met Oegandese belanghebbenden aanbevelingen uit te werken voor het kader en de uitvoering van de schadeloosstelling voor massale gruweldaden.

51 mensen namen deel, waaronder: mevr. Elizabeth Nahamya en dhr. Ezekiel Muhanguzi (International Crimes Division); dhr. Lyandro Komatech (Parlement); mevr. Margaret Ajok (Justice Law & Order Sector); vertegenwoordigers van ministeries (Ministerie van Justitie & Grondwettelijke Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken); advocaten; vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en van internationale organisaties (waaronder het Internationaal Strafhof).

Tijdens deze tweedaagse conferentie deelden de deelnemers hun ervaringen op het vlak van overgangsjustitie en in het bijzonder schadeloosstellingen. De panelleden deden aanbevelingen over het kader en de uitvoering van de schadeloosstelling van massale gruweldaden in Oeganda. Dit document geeft een overzicht van die aanbevelingen.

Foto © ASF

Published in News | Overgangsjustitie | Oeganda | Rechten van slachtoffers

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl