27 februari 2015

Misdaden in Bogoro: eerste vrijspraak van het ICC bevestigd

ASF betreurt de beslissing van het ICC om het beroep van de procureur in de zaak Bogoro te verwerpen. Die beslissing maakt een einde aan de vervolging van de voormalige krijgsheer Ngudjolo Chui voor de begane misdaden in het Congolese dorp. Los van het juridische debat meent ASF dat dit vonnis de slachtoffers in het ongewisse laat over wie de verantwoordelijkheid draagt voor de misdaden die zij hebben ondergaan.

[...]


27 februari 2015

ASF tevreden met de veroordeling van oorlogsleider Kizima Lenine

ASF is tevreden met de beslissing om Kizima Lenine Sabin, oorlogsleider binnen de Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR), levenslang te geven voor misdaden tegen de menselijkheid. Deze beslissing toont aan dat het Congolese gerecht bereid is om te strijden tegen de straffeloosheid van oorlogsmisdaden en ernstige schendingen van de mensenrechten door gewapende groepen op zijn grondgebied.

[...]


17 februari 2015

Opleiding over de rechtsstaat leidt tot sociale rechtvaardigheid in Myanmar

Dat opleiding over het rechtssysteem broodnodig is in een land dat meer dan vijftig jaar militaire dictatuur achter de rug heeft, lijdt geen twijfel. Velen nemen hier de term ‘rechtsstaat’ in de mond, maar slechts weinigen begrijpen hem. Trainers van ASF en andere partners geven opleiding in het kader van een door het UNDP gefinancierd proefproject rond ‘Rule of Law Centres.

[...]


12 februari 2015

Burundi: ASF betreurt dat journalist Bob Rugurika in hechtenis blijft

ASF stelt zich vragen over de wettelijkheid van de gerechtelijke procedures tegen de journalist Bob Rugurika en over het feit dat het Tribunal de Grande Instance in Bujumbura op 4 februari 2015 besliste om hem in hechtenis te houden. ASF roept de Burundese overheid op om ervoor te zorgen dat in dit dossier het recht en de fundamentele rechten van de heer Rugurika, directeur van Radio Publique Africaine, absoluut worden nageleefd.

[...]


5 februari 2015

Tunesië: ASF roept de nieuwe politieke leiders op om gerechtelijke hervormingen door te voeren

Naar aanleiding van de parlements- en presidentsverkiezingen roept ASF de nieuwe Tunesische machthebbers op om in versneld tempo gerechtelijke hervormingen door te voeren. De NGO pleit ervoor om daarbij een ruime plaats te geven aan de verdediging en de eerbiediging van de mensenrechten.

[...]
© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl