ASF in Oeganda

 • Kantoor: Kampala
 • Oprichtingsdatum: december 2007
 • Team: 8 lokale medewerkers
 • Partner: Advocates for Natural Resources Governance and Development (ANARDE), International Crimes Division (ICD)
 • Financiering: Belgisch Ontwikkelingssamenwerking
 • Contact: rravet@asf.be – Telephone +256 75 09 39 349

Context

Oeganda heeft in de jaren 1970 en ‘80 geleden onder meedogenloze dictaturen, militaire staatsgrepen en een bloedige burgeroorlog. Sinds 2008 is de veiligheidssituatie in het land gestabiliseerd na vredesgesprekken tussen de Oegandese autoriteiten en de rebellengroep Lord’s Resistance Army (Verzetsleger van de Heer of LRA), die sinds 1988 actief is in Noord-Oeganda. Het LRA blijft echter een destabiliserende factor op regionaal niveau omdat het sporadisch aanvallen blijft uitvoeren in de buurlanden.

Ernstige schendingen van de mensenrechten blijven schering en inslag in Oeganda en er moeten nog veel inspanningen worden geleverd opdat de rechtsstaat wordt gerespecteerd. Een groot deel van de bevolking heeft nog steeds slechts in beperkte mate toegang tot het formele rechtssysteem. Dat is grotendeels te wijten aan geografische isolatie, armoede en een gebrek aan kennis van het rechtssysteem.

Tot de vele uitdagingen behoren onder andere het internationaal strafrecht, de schending van burgerlijke vrijheden, de omstandigheden waarin gevangenen worden opgesloten, de overbevolking in de gevangenissen, onwettige langdurige voorhechtenis en de schending van nationale wetten en internationale normen door juridische actoren (politie, advocaten en rechters).

Projecten van ASF in Oeganda

Plattelandsgemeenschappen in Noord-Uganda worden bewustgemaakt van overgangsjustitie

De voorbije jaren heeft ASF een sterke juridische en technische knowhow opgebouwd. ASF gaat partnerschappen aan met nationale en internationale organisaties die zich eveneens inzetten om de meest kwetsbaren in de samenleving te steunen. ASF publiceert  ook onderzoeksstudies gerelateerd aan haar themagebieden.

In het verleden werkte ASF aan projecten rond:

 • De mobilisatie van advocaten  om de rechten van de Oegandezen te verdedigen.
 • Het probleem van de langdurige en onwettige voorhechtenis in Oeganda aanpakken.
 • De bevordering van de volledige implementatie van de beginselen van het Statuut van Rome.
 • De beoordeling van het effect van de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen op de mensenrechten.
 • Steun en bescherming aan advocaten en mensenrechtenverdedigers in Oost-Afrika.
 • De bevordering van nationale aansprakelijkheidsprocessen rond de grootschalige wreedheden die plaatsvonden in Oeganda.
 • De bevordering van de betekenisvolle participatie van mannen en vrouwen in het sociale aansprakelijkheid – en ontwikkelingsproces van de olie en gas industrie van Oeganda.

Bijdragen tot duurzame ontwikkelingsdoelstelling door de toegang tot justitie te verbeteren

Het huidige project van ASF ondersteunt de mogelijkheden van kwetsbare individuen om te handelen door hen op een effectieve wijze toegang tot justitie te verlenen. Dit project hoopt dit doel te bereiken door middel van twee soorten activiteiten.

Ten eerst wil het project de toegang to justitie mechanismes versterken zodat ze inclusief zijn en publiek participatie in procedures, gerelateerd aan het ontdekken van de waarheid, aansprakelijkheid en garanties voor het niet herhalen, mogelijk te maken. Ten tweede promoot het project de concepten van vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming en verbeterde toegang tot informatie over ontginningsactiviteiten voor de gemeenschap. Het project zal zowel een combinatie zijn van interventies die een impact moeten hebben op korte en middellange termijn door een tastbare verbetering van de toegang tot justitie te bewerkstelligen voor de doelgroepen als een indruk achter te laten op de lange termijn door het op te bouwen van de capaciteiten van sleutel actoren en trachten de geleerde lessen in relevant politiek en rechterlijk kader te incorporeren.

Geografische regio’s: districten van Hoima en Buliisa, Karamoja Regio, Kampala (stad).

>>> Bekijk alle recente artikels en publicaties over Oeganda

© 2020, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl