ASF in Tunesië

Context

Vier jaar na de revolutie heeft Tunesië in december 2014 een lange overgangsperiode achter zich gelaten, die het mogelijk gemaakt heeft een nieuwe Grondwet aan te nemen, een democratisch verkozen Parlement te installeren en een nieuwe President te verkiezen.

Thans dient Tunesië de beloften te concretiseren, de constitutionele verworvenheden te waarborgen en werk te maken van een belangrijk proces van hervormingen, inzonderheid in de rechterlijke en de penitentiaire sector. Tot de werkprioriteiten behoren onder meer:

 • De wetgevende teksten conform maken met de internationale normen;
 • De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het gerecht verbeteren;
 • De rechtstoegang en de wettelijke staatshulp verbeteren;
 • De code van de strafrechtelijke procedures hervormen, waaronder artikel 13 dat de systematische aanwezigheid van een advocaat bij een voorlopige hechtenis garandeert;
 • De uitbreiding en het respect van de openbare vrijheden;
 • Het respect van de rechten van de verdediging en van een billijk proces;
 • De concretisering van de mechanismen die werden ingevoerd om om te gaan met het verleden: de slachtoffers de mogelijkheid bieden om gerehabiliteerd te worden, en gerechtigheid te bekomen voor de misdaden begaan door de Staat tijdens de dictatuur en de revolutie (Instance Vérité et Dignité en gespecialiseerde kamers binnen het gerechtelijk systeem).

Andere sectoren en thema’s vormen belangrijke uitdagingen voor Tunesië: respect van de vrijheden en meer bepaald van de vrijheid van meningsuitdrukking, invoering van een participatief lokaal bestuur, respect van de economische en sociale rechten, rechten voor migranten, beheer van de natuurlijke rijkdommen en wettelijke verantwoordelijkheid van de ondernemingen, onder meer de buitenlandse.

Het is in deze context dat ASF actief is in Tunesië. Dit gebeurt via verschillende projecten die in partnerschap met Tunesische actoren (mensenrechtenngo’s en juridische beroepen) worden uitgevoerd: het gaat zowel om de begeleiding bij de hervorming van het gerecht als bij de verwezenlijking van de overgangsjustitie (transitionele justitie), het respect van de mensenrechten en het bijdragen tot een toegangelijke en kwaliteitsvolle juridische hulpverlening.

Activiteiten van ASF in Tunesië

Ondersteuning van het maatschappelijk middenveld voor de verbetering van de detentie- en reclasseringsvoorwaarden in Tunesië

 • Doel: de betrokkenheid en deelname van het maatschappelijk middenveld ondersteunen bij de hervorming van justitie om zo eerlijke processen, rechtstoegang, en de verbetering van detentie- en reclasseringsvoorwaarden voor gedetineerden te garanderen.
 • Activiteiten:
  – Financiële steun aan middenveldorganisaties om hun activiteiten te ontwikkelen
  – Versterken van de capaciteiten van middenveldorganisaties op technisch vlak en op vlak van beheer, monitoring en evaluatie
  – Verzamelen en analyseren van gegevens uit gesubsidieerde projecten om ze onder de aandacht van de politieke beleidsmakers te brengen
 • Partner: Tunesische Vereniging voor de Strijd tegen SOA’s en AIDS
 • Financiering: Europese Unie
 • Duur: 3 jaar (juni 2018 > juni 2021)

Advocaten Zonder Grenzen (ASF) is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in toegang tot justitie. Zij heeft haar hoofdzetel in Brussel. ASF heeft geen enkele band met de Franse vereniging “Avocats Sans Frontières” waarvan Mr. Gilles-William Goldnadel de voorzitter is. De publieke stellingnames van Mr. Goldnadel vertegenwoordigen dus op geen enkele manier de standpunten van ASF.

“محامون بلا حدود ” منظمة يقع مقرها في بروكسيل و هي تعمل على تحقيق التنمية عبر دعم النفاذ إلى العدالة والسهر على تحقيقها.

“محامون بلا حدود” لا تمت بأي صلة وليست لها علاقة مع المنظمة الفرنسية “محامون بلا حدود” والتي يترأسها السيد جيل وليام غولدناديل. وعليه فإن المواقف المعلنة لهذا الشخص أو لمنظمته لا تلزم بأي حال من الأحوال “محامون بلا حدود” ولا تعبر إلا عن ارائه الشخصية.

Bekijk alle recente artikels en publicaties over Tunesië<<

© 2020, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl