ASF in de Centraal-Afrikaans Republiek

 • Kantoor: Bangui, Berberati en Bambari
 • Eerst project van ASF in CAR: 2015
 • Team: 2 expats en 8 nationale medewerkers
 • Contact: bur-acpci@asf.be – Telephone +236 72 74 05 72

Context

De talrijke politieke en militaire crisissen die de Centraal Afrikaanse Republiek hebben getroffen tijdens de voorbije decennia, hebben er de uitbouw van een rechtsstaat  in gevaar gebracht. De rechtspraak, die door een meerderheid van de bevolking wordt beschouwd als arbitrair en niet-onafhankelijk, ziet zich geplaatst voor enorme uitdagingen.

Het rechterlijk personeel, dat bijna uitsluitend is geconcentreerd in de hoofdstad Bangui, is onvoldoende om een goede werking van de 3 hoven van beroep en van de 24 rechtbanken van het land te garanderen. Van het honderdtal advocaten die zijn ingeschreven op de rol van de orde van advocaten, is slechts een enkele advocaat gevestigd buiten de hoofdstad. De kwaliteit van de vorming en opleiding van de rechtsactoren laat tevens te wensen over.

De behoeften van het land in de sector van de rechtspraak zijn bijgevolg enorm, zowel op het vlak van het aanbod als van de vraag naar justitie, onder meer :

 • Van de kant van de rechtsonderhorigen : gebrek aan kennis van de rechten en procedures, geografische afstand, tekort aan financiële middelen, onbegrip voor de rol van de rechtsactoren, gebrek aan vertrouwen en terughoudendheid (religieuse, culturele, sociale) om een beroep te doen op de formele rechtspraak, enz.
 • Van de kant van het aanbod van diensten : gebrek aan politieke wil, probleem van aansluiting tussen het formele en informele rechtssysteem, onvoldoende menselijke, financiële en materiële hulpmidelen, tekort aan opleiding/supervisie van de institutionele actoren, onvoldoende geografische dekking, non-conformiteit, onbestaand en ontoereikend normatief kader, gebrek aan synergie tussen de actoren.

Actiestrategie van ASF

ASF opteert voor een holistische benadering van de toegang tot de rechtspraak door de actoren te steunen die er dicht bij aanleunen (wijkhoofden, geestelijke et traditionele leiders) en door de mogelijkheden te versterken van de actoren die een sleutelpositie bekleden in de rechtsbijstand (balie en maatschappelijke organisaties).

De projecten van ASF in de Centraal Afrikaanse Republiek

Het verbeteren van de toegang tot de rechtspleging en de bescherming van de mensenrechten in de Centraal Afrikaanse Republiek

 • Algemene Doelstelling:
  • Versterken van het proces om de justiciële sector nieuw leven in te blazen en de doeltreffendheid van de mensenrechten te vergroten, met name voor degene die zich in een kwetsbare positie bevinden.
 • Specifieke Doelstelling: 
  • Mensen (inclusief gedetineerden) informeren over hun rechten, adviseren en begeleiden naar een holistische aanpak voor de toegang tot rechtspleging.
  • Personen die worden berecht (met inbegrip van gedetineerden) krijgen rechtsbijstand en worden juridisch begeleid.
  • Rechtszoekenden (inclusief gedetineerden) genieten van een betere kwaliteit van de juridische diensten.
  • De verwezenlijkingen van het project worden gedeeld ten gunste van en met de gehele bevolking, de actoren van de justiciële sector, de mensenrechten en de bevordering van de rechtsstaat.
 • Partners:
  • Vereniging van Vrouwelijke Advocaten van de Centraal-Afrikaanse Republiek (AFJC) in Bangui
  • Centre d’Accès aux Droits et à la Justice (CADJ) in Bangui
  • Organisatie van Jonge Leiders voor Ontwikkeling (OJLD) in Bouar
  • Centrum voor de bevordering en verdediging van de rechten van het kind (CPDE) in Berbérati
  • Huis van het Pygmeekind en de Vrouw (MEFP) in Nola
  • De balie (met name de Commissie voor rechtsbijstand) en de advocaten
 • Looptijd: 24 maanden (Januari 2020- December 2021)
 • Begrotingsmiddelen: EUR 1. 400. 000
 • Financiering: Europese Unie
>> Het laatste nieuws en publicaties van ASF in Tsjaad.
Foto © Philip-Kleinfeld-IRIN

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl