ASF in de Centraal-Afrikaans Republiek

 • Kantoor: Bangui, Berberati en Bambari
 • Eerst project van ASF in CAR: 2015
 • Team: 2 expats en 8 nationale medewerkers
 • Contact: bur-acpci@asf.be – Telephone +236 72 74 05 72

Context

De talrijke politieke en militaire crisissen die de Centraal Afrikaanse Republiek hebben getroffen tijdens de voorbije decennia, hebben er de uitbouw van een rechtstaat  in gevaar gebracht. De rechtspraak, die door een meerderheid van de bevolking wordt beschouwd als arbitrair en niet-onafhankelijk, ziet zich geplaatst voor enorme uitdagingen.

Het rechterlijk personeel, dat bijna uitsluitend is geconcentreerd in de hoofdstad Bangui, is onvoldoende om een goede werking van de 3 hoven van beroep en van de 24 rechtbanken van het land te garanderen. Van het honderdtal advocaten die zijn ingeschreven op de rol van de orde van advocaten, is slechts een enkele advocaat gevestigd buiten de hoofdstad. De kwaliteit van de vorming en opleiding van de rechtsactoren laat tevens te wensen over.

De behoeften van het land in de sector van de rechtspraak zijn bijgevolg enorm, zowel op het vlak van het aanbod als van de vraag naar justitie, onder meer :

 • Van de kant van de rechtsonderhorigen : gebrek aan kennis van de rechten en procedures, geografische afstand, tekort aan financiële middelen, onbegrip voor de rol van de rechtsactoren, gebrek aan vertrouwen en terughoudendheid (religieuse, culturele, sociale) om een beroep te doen op de formele rechtspraak, enz.
 • Van de kant van het aanbod van diensten : gebrek aan politieke wil, probleem van aansluiting tussen het formele en informele rechtssysteem, onvoldoende menselijke, financiële en materiële hulpmidelen, tekort aan opleiding/supervisie van de institutionele actoren, onvoldoende geografische dekking, non-conformiteit, onbestaand en ontoereikend normatief kader, gebrek aan synergie tussen de actoren.

Actiestategie van ASF

ASF opteert voor een holistische benadering van de toegang tot de rechtspraak door de actoren te steunen die er dicht bij aanleunen (wijkhoofden, geestelijke et traditionele leiders) en door de mogelijkheden te versterken van de actoren die een sleutelpositie bekleden in de rechtsbijstand (balie en maatschappelijke organisaties).

De projecten van ASF in de Centraal Afrikaanse Republiek

Bijdragen tot de effectiviteit van de fundamentele rechten van personen die zich in een kwetsbare toestand bevinden in de Centraal Afrikaanse Republiek.

 • Activiteiten:
  • Technische en financiële ondersteuning (in volgorde) van de maatschappelijke organisaties.
  • Versterking van de mogelijkheden en coördinatie van de activiteiten van de wijkhoofden en de gemeenschappelijke tussenpersonen opdat hun buurtacties (bemiddeling en sensibilisering) zouden uitgaan van de principes die aan de basis liggen van de fundamentele rechten van de gedetineerden.
  • Coördinatie van de rechtshulp op het niveau van de balie.
  • Mobilisering van de advocaten voor de personen die het slachtoffer zijn van duidelijke overtredingen van de mensenrechten.
 • Partners:
  • Centraal Afrikaanse balie
  • Vereniging van de Centraal Afrikaanse vrouwelijke juristen
  • Episcopale commissie voor justitie en vrede
  • Centrum voor de toegang tot het recht en de justitie
  • Huis van de pygmeekinderen en -vrouwen
 • Duur: 24 maanden (januarie 2017 > december 2018)
 • Budget: EUR 800.000
 • Financiering: Europese Unie

Wederopbouw en stabilisering in de Centraal Afrikaanse Republiek

 • Doelstellingen:
  • De stabilisering en prille wederopbouw van de Centraal Afrikaanse Republiek bevorderen door de lokale mogelijkheden en de dialoog op korte en middellange termijn op twee gebieden te versterken.
  • De toegang tot het recht en tot de bemiddelingsmechanismen op twee geïdentificeerde gebieden vergemakkelijken.
  • De mogelijkheden versterken van de lokale actoren die actief zijn op het vlak van de toegang tot het recht en de justitie, inzonderheid op het vlak van de alternatieve wijzen inzake de regeling van conflicten.
 • Activiteiten:
  • Versterking van de mogelijkheden van de actoren van wie de activiteiten aanleunen bij de justitie (maatschappelijke organisaties, wijkhoofden, geestelijke en traditionele leiders, gemeenschapsradio’s).
  • Verbinding van deze actoren en ontwikkeling van de coördinatiemiddelen.
  • Sensibilisering van de bevolking op het vlak van de alternatieve wijzen inzake de regeling van conflicten en de actoren die deze stimuleren.
 • Partners:
 • Duur: 30 maanden (mei 2016 > oktober 2018)
 • Budget: EUR 500.000
 • Financiering: Békou Fonds van de Europese Unie
>> Het laatste nieuws en publicaties van ASF in Tsjaad.
Foto © Philip-Kleinfeld-IRIN

© 2020, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl