ASF in Tsjaad

 • Localisatie: N’Djamena
 • Eerst project van ASF in Tsjaad: 2012
 • Team: 1 expat en 2 nationale medewerkers
 • Contact: oabalo@asf.be

Context

De mensenrechten situatie in Tsjaad is er in de laatste jaren zienderogen op achteruitgegaan. Spanningen op politiek, economisch, sociaal en veiligheidsvlak hebben tot problemen geleid in de besturing van het land en zorgen voor een groeiende verzwakking van een al fragiel land. De verkiezingen van 2016 hebben deze spanningen alleen maar aangewakkerd waardoor de capaciteit van de burgermaatschappij, die een democratische verandering eiste, om te handelen zowel preventief als reactief door de autoriteiten aan banden werd gelegd.

Projecten van ASF in Tsjaad

ASF opereert sinds 2012 in het land. Onze organisatie richtte haar pijlen eerst op de verbetering van sociale en juridische ondersteuning van minderjarigen. Recenter, zijn wij betrokken geraakt met de mobilisatie van burger organisaties bij het promoten van toegang tot recht.

Verbeteren van de tussenkomst van paralegals zodat kwetsbare en geïsoleerde bevolkingsgroepen toegang kunnen hebben tot hun rechten en tot justitie

Paralegals spelen een cruciale rol voor de rechtstoegang van de Tsjaadse bevolking vanwege de behoeftigheid van de burgers en het erg beperkte aantal advocaten, die bovendien voornamelijk in de hoofdstad geconcentreerd zijn.

Dit project is de directe opvolger van een eerder project van ASF en het PILC dat in 2016 geleid heeft tot het aannemen van een gemeenschappelijk statuut voor paralegals.

Het project beoogt de synergie en de tussenkomst te verbeteren van middenveldorganisaties die dit statuut hebben ondertekend, en om de sleutelrol van paralegals te bevorderen.

 • Werkgebied: Mayo Boneye, Logone Orientale, Tandjilé Ouest, Mandoul Est, Logone Occidental, Bahr Kôh en Chari-Baguirmi.
 • Budget: EURO 266.375
 • Financiering: Europese Unie (PRAJUST).
 • Duur: 18 maanden (november 2018 > mei 2020).

Activiteiten:

 • Ondersteuning van paralegals voor de levering van rechtsbijstandsdiensten.
 • Ontwikkeling van een fonds voor de onkostenvergoeding van paralegals.
 • Opzetten van een stuurgroep voor middenveldorganisaties.
 • Ontwikkeling van curricula voor opleidingen en voor opleidingen van opleiders.
 • Geven van opleidingen aan paralegals.
 • Opzetten van een praktijkgemeenschap met betrekking tot de uitdagingen en praktijken inzake gender empowerment.
 • Actie-onderzoek over de rechtstoegang van vrouwen, kinderen en gevangenen.
 • Rondetafelgesprekken met als doel de impact van het werk van paralegals te laten zien.
 • Conferentie over de sleutelrol van het werk van paralegals.

>>> Het laatste nieuws en publicaties van ASF in Tsjaad

Foto’s © Salma Khalil voor ASF & ASF/G. Durdu

© 2020, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl