ASF in Tsjaad

 • Localisatie: N’Djamena
 • Eerst project van ASF in Tsjaad: 2012
 • Team: 1 expat en 2 nationale medewerkers
 • Contact: tch-asf@asf.be

Context

De mensenrechten situatie in Tsjaad is er in de laatste jaren zienderogen op achteruitgegaan. Spanningen op politiek, economisch, sociaal en veiligheidsvlak hebben tot problemen geleid in de besturing van het land en zorgen voor een groeiende verzwakking van een al fragiel land. De verkiezingen van 2016 hebben deze spanningen alleen maar aangewakkerd waardoor de capaciteit van de burgermaatschappij, die een democratische verandering eiste, om te handelen zowel preventief als reactief door de autoriteiten aan banden werd gelegd.

Projecten van ASF in Tsjaad

ASF opereert sinds 2012 in het land. Onze organisatie richtte haar pijlen eerst op de verbetering van sociale en juridische ondersteuning van minderjarigen. Recenter, zijn wij betrokken geraakt met de mobilisatie van burger organisaties bij het promoten van toegang tot recht.

Steunen van burger initiatieven voor de promotie en bescherming van mensenrechten in Tsjaad

Het huidige project hoopt bij te dragen tot de bescherming en effectieve uitvoeringen van mensen rechten in Tsjaad. Dit project richt zich meer specifiek op het ondersteunen van organisaties van mensenrechtenverdedigers (ODDH) en de impact en het bereik van bestaande netwerken te versterken ten voordele van hun gemeenschappen.

 • Werkgebied: regio’s Ouaddai, Biltine, Chari-Baguirmi, Moyen-Chari, Salamat, Oost en West Mayo-Kebbi, Oostelijk en Westelijk Logone en Tandjile.
 • Budget: 528.251 euros.
 • Financiering: Europese Unie (IEDDH).
 • Duur: 2 jaar (april 2017 > april 2019).

Activiteiten:

 • Versterken van de capaciteiten van of ODDH’s betreffende kennis over hun juridische omgeving, de verzameling en analyse van giften en directe bescherming.
 • Technische en financiële ondersteuning voor het Collectief van associaties van mensenrechtenverdedigers (CADH) door het versterken van de samenwerking en coördinatie tussen leden.
 • Organisatie van rechtsbeschermingdiensten voor zowel eerste als tweede aanleg ten voordele van ODDH en hun leden.
 • De versterking van de capaciteiten van leveranciers van rechtsbescherming.
 • Een early warning systeem opzetten.
 • Verduidelijken en verspreiden van jaarverslagen over de toestand van de mensenrechten in Tsjaad.
 • Technische steun voor CADH’s om zowel de collectieve beïnvloedingsstrategie op het politiek en legislatieve vlak als hun capaciteit om deel te nemen aan debatten van publiek nut te versterken.

>>> Het laatste nieuws en publicaties van ASF in Tsjaad

Foto’s © Salma Khalil voor ASF & ASF/G. Durdu

© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl