ASF in Burundi

 • Kantoren: Bujumbura
 • Oprichtingsdatum: 1999
 • Team: 1 expat en 2 nationale medewerkers
 • Contact: claloux@asf.be

Context

In Burundi is de lokale geschillenbeslechting een onmisbaar instrument voor de behandeling van conflicten onder de bevolking, en een groot deel van de geschillen wordt behandeld door de instellingen die onder de lokale geschillenbeslechting vallen. De lokale besturen, de gemeenschapsleiders en -facilitators, de middenveldorganisaties en de advocaten dragen samen bij aan de uitoefening van de rechten. Dit houdt in dat men complementair moet handelen, in samenspraak, en door verschillende soorten diensten in te schakelen: toegang tot juridische informatie, burgerparticipatie, juridisch advies en gerechtelijke en buitengerechtelijke begeleiding (bemiddeling, onderhandeling, …). Zo zullen ze samen in staat zijn om het vertrouwen van de burgers in de formele justitiemechanismes te vergroten, om een justitie te promoten die méér bewust is van de noden van de bevolking, en om de dynamiek binnen informele justitie te versterken en te structureren in lijn met de mensenrechten.

Projecten van ASF in Burundi

Menya Utunganirwe (« Ken en eis je rechten »)

Partners:

Het project wil justitie dichter bij de rechtsonderhorigen brengen, door de toegang ertoe te vergemakkelijken langs lokale mechanismes die tegemoetkomen aan de mensen hun dagelijkse problemen en verwachtingen.

 • Interventiezones: stadhuis van Bujumbura en de provincies Bubanza en Karusi
 • Budget: 1.831.700
 • Financiering: Belgische ontwikkelingssamenwerking
 • Duur: 5 jaar (april 2017 > april 2021)

Activiteiten:

 • Begeleiding van gemeenschapsfacilitators om tegemoet te komen aan de nood aan informatie en oriëntatie van de bevolking.
 • Het opzetten van gespreksforums binnen gemeenschappen waar burgers hun rechten leren kennen en uitgerust worden om op zoek te gaan naar oplossingen voor hun noden.
 • Opzetten en versterking van schoolclubs.
 • Organisatie van gratis juridische consultaties bij advies- en verdedigingsbureaus van de balies.
 • Uitvoeren en verspreiden van een basisstudie over de mechanismes voor het oplossen van conflicten binnen lokale gemeenschappen.
 • Opleiding van advocaten als toekomstige opleiders bij de balies, op welbepaalde thema’s.
 • Versterking van de capaciteiten van de advocaten bij de balies.
 • Opzetten van een systeem om de kwaliteit te controleren van de prestaties van advocaten.
 • Versterking van de organisationele capaciteiten van de partners.
 • Verstrekken van kwaliteitsvolle diensten van juridische bijstand (gerechtelijk en buitengerechtelijk, adviezen, doorverwijzing) door advocaten aan kwetsbare personen.
 • Coördinatie van justitieactoren en deelname aan gespreksgroepen over vernieuwende praktijken die kunnen leiden tot het versterken van goed bestuur.

>>> Alle laatste nieuws en publicaties van ASF in Burundi

© 2019, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl