[archieven] Het “Kalima” project: voor de bevordering en bescherming van de persvrijheid en de vrije meningsuiting (2013-2016)

  • Kantoor: Het project wordt gecoördineerd vanuit Marokko. Het loopt in Egypte, Marokko en Tunesië.
  • Team: 1 expatriate en 1 plaatselijke medewerker
  • Partners: ADALA (Marokko), Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse in Tunesië, Egyptian Commission for Rights and Freedoms
  • Duur: oktober 2013 > juni 2016

Achtergrond en doelstellingen

Egypte, Marokko en Tunesië kennen belangrijke politieke omwentelingen. De vrije toegang tot informatie en de vrije meningsuiting zijn er heel belangrijk om de bevolking volop te laten deelnemen aan de actuele veranderingen. Hoewel de overheden in Tunesië en Marokko de vrijheid van meningsuiting meer eerbiedigen dan vroeger, is de veiligheid van wie die vrijheid neemt niet altijd gegarandeerd. In Egypte is de situatie ronduit dramatisch, vooral voor journalisten die onder druk gezet en bedreigd worden onder het mom van de strijd tegen het terrorisme.

Vanuit die vaststelling kwam het project Kalima van ASF tot stand. Dit Arabische woord betekent “spreken”, maar ook “woord”. Het slaat op de twee vrijheden die het project beoogt: de vrijheid van spreken of meningsuiting en de persvrijheid. Of ze nu beroeps- of burgerjournalisten, bloggers, advocaten of mensenrechtenactivisten zijn, de doelstelling bestaat erin om die mensen te begeleiden in hun engagement voor de bescherming en bevordering van de vrije meningsuiting, ze te beschermen en hun mogelijkheden te versterken. Ook worden de collectieve pleidooiacties voor het gebruik van de internationale normen ter zake ondersteund.

Activiteiten van het project

Het project Kalima wordt uitgevoerd met partners van het Marokkaanse, Tunesische en Egyptische maatschappelijke middenveld. Er worden ook advocaten, juristen en institutionele en politieke actoren op het gebied van vrije meningsuiting bij betrokken.

In het kader van dit project hebben een aantal activiteiten plaats:

  • Uitvoering van een referentieonderzoek in de drie doellanden.
  • Opleidingssessies voor journalisten, bloggers en advocaten (bijvoorbeeld om een beter inzicht te krijgen in beschuldigingen van smaad, die kunnen dienen om de vrije meningsuiting te beperken, of om het bestaande wettelijke kader beter te leren gebruiken).
  • Oprichting van een regionale uitwisselings- en pleidooiruimte.
  • Rechtsbijstand voor iedereen die het slachtoffer is van een actie die zijn vrije meningsuiting beknot.
  • Workshops.
  • Publicaties.

Bekijk alle recente artikels en publicaties over MENA.

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl