[archieven] De kloof dichten tussen toegang het gerecht en ontwikkeling (2014-2016)

Ons doel: de kloof dichten tussen toegang het gerecht en ontwikkeling

Onze acties

Doorheen 2016 organiseert en/of draagt ASF bij tot internationale evenementen. Het doel is om onze ervaring en expertise te delen op het gebied van toegang tot justitie met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Die evenementen bieden kansen voor de uitwisseling tussen ASF experts en teams, en vooraanstaande internationale spelers.

Artikels en andere publicaties

De problematiek van toegang tot het gerecht en ontwikkeling is het onderwerp van artikels en studies van ASF en andere specialistische referentiebronnen.

Andere ASF initiatieven

Larissa Dinsmoor, US Attorney of the California Bar Association, was one of the seven ILN members involved in the project © ASF

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl