[archieven] ASF in Zambia (2015-2017)

 • Locatie: 1 centraal kantoor in Lusaka
 • Datum van oprichting: Het eerste ASF project in Zambia in 2015
 • Team: 2 lokale collega’s

Context

Zambianen die hun rechten willen laten gelden, ondervinden heel wat hindernissen: velen weten niet welke rechten ze hebben, rechtbanken en gerechtshoven zijn meestal ver weg en informatie en rechtshulp zoeken is te duur. Het juridische systeem is zowel gebaseerd op het geschreven recht als op het gewoonterecht. Soms concurreren die met elkaar, waardoor de wettelijke normen niet altijd even samenhangend zijn, met wijdverbreide corruptie als gevolg.

Vrouwen en andere kwetsbare groepen hebben het meest te lijden onder die situatie en onder de culturele vooroordelen over hun maatschappelijke positie. Het gewoonterecht is op sommige punten strijdig met het gendergelijkheidsprincipe. De juridische spelers zijn vaak zelf niet goed op de hoogte van vrouwenrechten. Vrouwen zijn dikwijls het mikpunt van juridische en sociale discriminatie en gender gerelateerd geweld, ondanks de wetswijziging om daders strenger te straffen.

In samenwerking met de organisatie YWCA, die al bijna zestig jaar in het land actief is, wil ASF vrouwen de mogelijkheid geven om hun leven meer in eigen handen te nemen en hun rechten te versterken. Dat zal niet alleen een positieve weerslag hebben op hun sociaal-economische omstandigheden, maar ook op die van hun gezinnen en gemeenschappen.

Projecten van ASF in Zambia

Vrouwenrechten en toegang tot rechtvaardigheid

 • Partner: Young Women’s Christian Association of Zambia (YWCA)
 • Budget: € 625.245
 • Fondsen: Europese Unie
 • Duur: oktober 2015 > oktober 2017
 • Contact: cvancutsem@asf.be
 • Beschrijving: ASF en YWCA werken op lokaal en nationaal niveau. In de Noordwestelijke en Noordelijke provincie zullen we vrouwen bemachtigen, zodat ze zich bewust zijn van hun mensen- en democratische rechten en ze dezen verdedigen en afdwingen. Op deze wijze zullen ze meer controle over hun levens hebben en hun rechten afdwingen, wat tevens betere omstandigheden schept voor de socio-economische ontwikkeling van deze vrouwen, hun families en gemeenschappen.  Op nationaal niveau zullen we voorvechter zijn van het verbeteren van gendergelijkheid en democratische rechten in het beleid en juridisch kader en van het ontwikkelen van juridische bijstand en wetten. De actie focust op vrouwen, maar zal ook samenwerken met andere belanghebbenden zoals mannen, traditionele leiders en publieke instellingen.
 • Activiteiten:
  • Juridische diensten aanbieden: Juridisch advies door paralegals, burgerschapsvorming over vrouwen- en mensenrechten, juridisch advies en steun van advocaten en raadgevers voor overlevenden van gendergerelateerd geweld.
  • De capaciteit van juridische medewerkers, raadgevers en andere belanghebbenden versterken.
  • Ordenen, verzamelen en analyseren van data betreffende de situatie van de doelgroep om de advocacy te ondersteunen.
  • Lobbyen voor de implementatie van internationale instrumenten, versterkte implementatie van anti-gendergeralteerd gewelde wetgeving op alle niveaus en het versterken van beleid omtrent juridische bijstand.

December 2016: news from the Butemwa Women’s Group (PDF in het Engels)

>> Publicaties van ASF en het laatste nieuws uit Zambia

© 2020, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl