[achieven] ASF in Tsjaad

Project “De toegang tot justitie van mensen in kwetsbare situaties in Tsjaad verbeteren”

 • Budget: 811.358 €
 • Financiering: Europese Unie
 • Duur: februari 2014 > mei 2016

De steun van ASF aan de drie partnerorganisaties uit het maatschappelijk middenveld is zowel financieel als technisch. Dankzij de financiële steun kunnen de organisaties zorgen voor juridisch advies en rechtsbijstand aan de bevolking, en in het bijzonder aan vrouwen, kinderen en gevangenen en dat ook buiten de hoofdstad. De technische ondersteuning helpt de organisaties hun projecten beter uit te werken, uit te voeren en te evalueren, hun kennis te delen, voor onderlinge coördinatie te zorgen en gemeenschappelijke aanbevelingen uit te dragen aan de autoriteiten over juridisch advies en rechtsbijstand.

De Association des Femmes Juristes du Tchad

 • Project ondersteund door ASF: “Een betere toegang tot recht en justitie voor kwetsbare personen in landelijke gebieden”.
 • Activiteiten: vrouwen en kinderen bewustmaken van hun rechten en plichten en van de diensten van justitie, juridisch advies, rechtsbijstand, opleiding van het personeel van luistercentra, van de officieren van de gerechtelijke politie en de traditionele autoriteiten (projectbeheer, luistertechnieken, gerechtelijke procedures, seksueel geweld, kinderrechten enz.).
 • Betrokken locaties: Moulkou, Kim, Guidari, Dono-Manga, Béré en Lamé.

De Association pour la promotion des Libertés Fondamentales au Tchad

 • Project ondersteund door ASF: “Bijdragen aan de verbetering van de rechtsstaat en het justitie-orgaan in Tsjaad”.
 • Activiteiten: juridisch advies en rechtsbijstand, monitoring in de arresthuizen, informatie aan en bewustmaking van de bevolking over de rechten, opleiding van de officieren van de gerechtelijke politie en de traditionele autoriteiten.
 • Betrokken locaties: N’Djamena, Koundoul, Bongor, Laï, Moissala en Abéché.

Het Public Interest Law Center

 • Project ondersteund door ASF: “Juridische hulp en bijstand voor vrouwen, kinderen en minderbedeelden”.
 • Activiteiten: luisteren, advies en begeleiding voor de rechtbanken, studie over de oprichting van een juridisch ondersteuningsfonds, omscholing van parajuristen, opleidingen.
 • Betrokken locaties: Moundou, Bébédjia, Miandoum, Doba, Koumra en Sarh.

Steunen van burger initiatieven voor de promotie en bescherming van mensenrechten in Tsjaad

Het huidige project hoopt bij te dragen tot de bescherming en effectieve uitvoeringen van mensen rechten in Tsjaad. Dit project richt zich meer specifiek op het ondersteunen van organisaties van mensenrechtenverdedigers (ODDH) en de impact en het bereik van bestaande netwerken te versterken ten voordele van hun gemeenschappen.

 • Werkgebied: regio’s Ouaddai, Biltine, Chari-Baguirmi, Moyen-Chari, Salamat, Oost en West Mayo-Kebbi, Oostelijk en Westelijk Logone en Tandjile.
 • Budget: 528.251 euros.
 • Financiering: Europese Unie (IEDDH).
 • Duur: 2 jaar (april 2017 > april 2019).

Activiteiten:

 • Versterken van de capaciteiten van of ODDH’s betreffende kennis over hun juridische omgeving, de verzameling en analyse van giften en directe bescherming.
 • Technische en financiële ondersteuning voor het Collectief van associaties van mensenrechtenverdedigers (CADH) door het versterken van de samenwerking en coördinatie tussen leden.
 • Organisatie van rechtsbeschermingdiensten voor zowel eerste als tweede aanleg ten voordele van ODDH en hun leden.
 • De versterking van de capaciteiten van leveranciers van rechtsbescherming.
 • Een early warning systeem opzetten.
 • Verduidelijken en verspreiden van jaarverslagen over de toestand van de mensenrechten in Tsjaad.
 • Technische steun voor CADH’s om zowel de collectieve beïnvloedingsstrategie op het politiek en legislatieve vlak als hun capaciteit om deel te nemen aan debatten van publiek nut te versterken.

 

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl