[archieven] ASF in Tunesië

Vorige projecten van ASF in Tunesië

Transparant en legitiem overgangsjustitie

 • Doelstellingen: mobiliseren van en samenwerken met organisaties van de burgermaatschappij opdat zij een rol kunnen spelen in het observeren van het Verder wil ASF samenwerken met slachtoffers en advocaten om effectieve toegang tot het proces van overgangsjustitie te garanderen en bekijken we de socio-economisch oorzaken van schendingen   
 • Activiteiten: sensibiliserings- en juridische bijstandscampagnes, vorming van advocaten en observatie van het proces van overgangsjustitie.
 • Partners: Organisation Contre la Torture en Tunisie, Forum Tunisien des droits économiques et sociaux.
 • Budget: € 200.782
 • Financiering: Zwitserse Federale departement voor buitenlandse zaken
 • Duuur: 26 maanden (april 2016 > mei 2018)

GesRNa – Empowerment van de burgermaatschappij om deel te nemen aan het lokale bestuur met betrekking tot het beheer van natuurlijke hulpbronnen, met respect voor mensenrechten

 • Doestellingen: steunen van de constructieve participatie en betrokkenheid van lokale actoren in de planning van (territoriale) ontwikkelingsprojecten en de implementatie van constitutionele en lokale bestuur principes in het beheer van natuurlijke grondstoffen.
 • Activiteiten: versterken van organisaties met betrekking tot belangenbehartiging en gemeenschapsorganisatie, bewustmakingscampagnes, steun voor promotiewerk van organisaties naar gemeenschappen toe, uitvoering van de interfaces van de dialoog tussen lokale autoriteiten en burgers.
 • Partners: I-Watch
 • Budget: € 507.873
 • Financiering: Europese Unie, Heinrich Böll Stichting
 • Duur: 34 maanden (september 2015 > juni 2018)

 Adela – De toegang tot een kwaliteitsvolle justitie in Tunesië verbeteren

 • Doestellingen: bijdragen tot de versterking van de rechtsstaat in Tunesië door het aanmoedigen van de hervorming van het gerecht en de heropbouw van het vertrouwen van de burgers in het rechtssysteem. Meer specifiek beoogt het project de verbetering van de rechtstoegang voor kwetsbare personen in de regio’s van Groot Tunis, Gafsa, Kasserine en Sidi Bouzid en het bijdragen tot de institutionele hervormingen van het rechtssysteem door de dialoog tussen de burgermaatschappij en de politieke beslissing nemers te bevorderen.
 • Activiteiten: sensibilisering, gratis juridische raadplegingen, juridische bijstand, vormingen en Gerechtshoven
 • Partners: Action Associative
 • Budget: € 701.995
 • Financiering: Delegatie van de EU in Tunesië – European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) & United Nations Development Programme
 • Duur: 3 jaar (oktober 2015 > oktober 2018)

Breaking the taboo (Kachef al Maskout Anhou) – De bestrijding van mensensmokkel in Tunesië

 • Doelstellingen: de Tunesische overheid heeft recent een organische wet goedgekeurd om mensensmokkel te voorkomen en bestrijden. Het project hoopt de werking en het doel van deze wet te ondersteunen.  Verder wil het project de samenwerkingen en synergie tussen belanghebbers ontwikkelen doormiddel van slachtoffers lokaal te voorzien van legale expertise en assistentie
 • Activiteiten: versterken van slachtoffer ondersteuning, workshops om goede praktijken te ondersteunen, trainen advocaten gespecialiseerd mensensmokkel, sensibilisering van het publiek met de “break the taboo” campagne .
 • Partners: Forum Tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), NOVACT
 • Budget: $ 532.068
 • Financiering: Europese Unie
 • Duur: 2 jaar (januari 2016 > december 2018)

Bescherming van de rechten van verdachten in voorhechtenis in Tunesië

 • Doelstelling: de toegang tot recht voor mensen in politie hechtenis verbeteren; sensibilisering van het publiek over hun rechten in politie hechtenis; de capaciteiten van de belangrijke actoren in deze fase van juridisch proces zoals advocaten, rechters en politie versterken.
 • Activiteiten: opzetten van coördinatie kader om lokale belangenhebbers samen te brengen, opzetten en evalueren van een systeem om informatie te delen, sensibilisering van het publiek over hun rechten in politie hechtenis. sensitisatie van publieke officieren
 • Partner: Tunisian Bar Association.
 • Budget: $ 828.025
 • Financering: International Narcotics and Law Enforcement (INL), US State Department
 • Duur: 2 jaar (december 2016 > december 2018)

Promoten van effectieve hervormingen van het Tunesische gerechtssysteem

 • Doel: effectieve hervormingen van het Tunesische gerechtssysteem promoten die in overeenstemming zijn met grondwettelijke beginselen, internationale normen en bepalingen inzake mensenrechten.
 • Activiteiten:
  – Gegevens verzamelen via gerechtelijke monitoring, waarneming van processen, analyse van jurisprudentie en onderzoek.
  – Op grond van de waarnemingen, het schrijven van periodieke analytische rapporten over de schendingen van het recht op een eerlijk proces.
  – Uitwerken van een rapport over de vooruitgang van de hervorming van van het Actieplan voor de Hervorming van Justitie.
  – Organisatie van twee workshops binnen de gouvernementele werkgroep voor de hervorming van het gerechtssysteem en het gevangeniswezen.
  – Publicatie van 4 analyses van de waarnemingen van een emblematisch proces.
  – Audiovisuele voorstelling van 4 emblematische gevallen van de gerechtelijke weg die een doorsnee burger aflegt.
 • Budget: $ 250,142
 • Financiering: Open Society Foundations
 • Duur: 2 jaar (oktober 2017- september 2019)

Veiligheid en mensenrechten

 • Doel: bijdragen aan de preventie van gewelddadig extremisme door de primaire rol van het recht te versterken en het respect voor de mensenrechten te vergroten in het kader van de veiligheidspolitiek van de Tunesische overheid.
 • Activiteiten:
  – Uitvoeren en publiceren van een veldonderzoek gericht op 1.000 jongeren uit achtergestelde regio’s en wijken, om het verband tussen daden van overheidsgeweld en het overgaan tot geweld onder het licht te brengen.
  – Opstellen en publiceren van een rapport over de schendingen van de mensenrechten als resultaat van de uitvoering van het regeringsbeleid inzake veiligheid.
  – Organisatie van een nationaal congres met politieke beleidsmakers en middenveldactoren om aanbevelingen op te stellen voor het aannemen van een Actieplan tegen radicalisering en gewelddadig extremisme op nationaal niveau.
 • Partner: Tunesisch forum voor economische en sociale rechten
 • Budget: € 200.534
 • Financiering: Open Society Foundations
 • Duur: 24 maanden (november 2017 > november 2019)

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl