[archieven] ASF in de Democratische Republiek Congo

Vorige projecten van ASF in de Democratische Republiek Congo

Bescherming van de mensenrechten en openbare vrijheden in de Congolese verkiezingscontext

 • Doelstelling: bijdragen aan de effectieve verwezenlijking van de mensenrechten en openbare vrijheden tijdens de verkiezingsperiode. Het project wil mensenrechtenorganisaties, hun leden en andere middenveldactoren ondersteunen die zich inzetten voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten, om zo de ruimte te versterken waarbinnen zij deelnemen aan debatten van publiek belang.
 • De activiteiten zijn rond 4 complementaire assen gestructureerd:
  • Het informeren van de bevolking met betrekking tot hun rechten en plichten tijdens de verkiezingsperiode.
  • De versterking van de juridische en technische capaciteiten van de mensenrechtenorganisaties en hun leden.
  • Het verstrekken van diensten voor de directe en wettelijke bescherming van de mensenrechtenorganisaties, hun leden en andere middenveldactoren wanneer zij het voorwerp uitmaken van bedreigingen of aanvallen vanwege hun activiteiten, of wanneer deze activiteiten gecriminaliseerd worden.
  • De versterking van de deelname van deze actoren aan debatten van publiek belang met het oog op de ontwikkeling en de consolidering van beleids- en wetgevende kaders die internationale standaarden respecteren.
 • Interventiezone: het nationale grondgebied
 • Partners: het Gezamenlijk Bureau voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, het Carter Centre en middenveldorganisaties.
 • Financiering en duur:
  • UK aid – 1e fase: maart 2016 > maart 2017
  • Ambassade van Duitsland: april 2016 > december 2016
  • Ambassade van België: december 2016 > januari 2018
  • Foreign and Commonwealth office: juli 2017 > maart 2018
  • Ambassade van Nederland: november 2017 > oktober 2018
  • UK aid – 2e fase : juni 2018 > januari 2019

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl