[archieven] ASF in het Centraal-Afrikaans Republiek

Vorige projecten van ASF in het Centraal-Afrikaans Republiek

Bijdragen tot de effectiviteit van de fundamentele rechten van personen die zich in een kwetsbare toestand bevinden in de Centraal Afrikaanse Republiek.

 • Activiteiten:
  • Technische en financiële ondersteuning (in volgorde) van de maatschappelijke organisaties.
  • Versterking van de mogelijkheden en coördinatie van de activiteiten van de wijkhoofden en de gemeenschappelijke tussenpersonen opdat hun buurtacties (bemiddeling en sensibilisering) zouden uitgaan van de principes die aan de basis liggen van de fundamentele rechten van de gedetineerden.
  • Coördinatie van de rechtshulp op het niveau van de balie.
  • Mobilisering van de advocaten voor de personen die het slachtoffer zijn van duidelijke overtredingen van de mensenrechten.
 • Partners:
  • Centraal Afrikaanse balie
  • Vereniging van de Centraal Afrikaanse vrouwelijke juristen
  • Episcopale commissie voor justitie en vrede
  • Centrum voor de toegang tot het recht en de justitie
  • Huis van de pygmeekinderen en -vrouwen
 • Duur: 24 maanden (januarie 2017 > december 2018)
 • Budget: 800.000 euro
 • Financiering: Europese Unie

Wederopbouw en stabilisering in de Centraal Afrikaanse Republiek

 • Doelstellingen:
  • De stabilisering en prille wederopbouw van de Centraal Afrikaanse Republiek bevorderen door de lokale mogelijkheden en de dialoog op korte en middellange termijn op twee gebieden te versterken.
  • De toegang tot het recht en tot de bemiddelingsmechanismen op twee geïdentificeerde gebieden vergemakkelijken.
  • De mogelijkheden versterken van de lokale actoren die actief zijn op het vlak van de toegang tot het recht en de justitie, inzonderheid op het vlak van de alternatieve wijzen inzake de regeling van conflicten.
 • Activiteiten:
  • Versterking van de mogelijkheden van de actoren van wie de activiteiten aanleunen bij de justitie (maatschappelijke organisaties, wijkhoofden, geestelijke en traditionele leiders, gemeenschapsradio’s).
  • Verbinding van deze actoren en ontwikkeling van de coördinatiemiddelen.
  • Sensibilisering van de bevolking op het vlak van de alternatieve wijzen inzake de regeling van conflicten en de actoren die deze stimuleren.
 • Partners:
 • Duur: 30 maanden (mei 2016 > oktober 2018)
 • Budget: 500.000 euro
 • Financiering: Békou Fonds van de Europese Unie

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl