Vacatures

Indien u uw deskundigheid en engagement ten dienste wenst te stellen van de waarden die wij verdedigen, sla dan deze pagina op in uw “favorieten” en houd ze in het oog!

Open functies:

***

Wij bieden aantrekkelijke werkvoorwaarden in functie van de activiteitensector bij een professionele en ambitieuze vereniging in een aangename atmosfeer. Naast de professionele rechtlijnigheid zijn de menselijke kwaliteiten en respect voor de mensenrechten voor ons essentiële waarden voor een goede werking van onze organisatie.

Wij kunnen jammer genoeg niet op elke afzonderlijke spontane kandidatuur die we ontvangen antwoorden. We raden u aan deze rubriek regelmatig te raadplegen voor details over de beschikbare functies en vervolgens de voorgestelde selectieprocedure te volgen indien u meent te voldoen aan één van de gezochte profielen.

***

Stageplaatsen zijn ook geregeld beschikbaar bij onze kantoor in Brussel.

© 2019, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl