Financiën

De financiën van ASF

De jaarrekeningen van Advocaten Zonder Grenzen worden neergelegd bij de Belgische Nationale Bank. Ons laatst financieel verslag (2017) kan u ook hier downloaden (PDF in het Frans, Engels en Nederlands).

Op institutioneel niveau, ontvangt ASF belangrijke steun van verschillende overheden, van de Europese Commissie en van private stichtingen.

Op niet-institutioneel niveau, komen de belangrijkste financieringen van de Belgische Balies en van giften van de sympathisanten van ASF.  Giften worden gebruikt om een klein deel van onze activiteiten te financieren. Ze zijn  van vitaal belang, enerzijds, om snel te kunnen reageren en in te spelen op een dringende vraag voor een tussenkomst  en anderzijds, om het financiële evenwicht en de onafhankelijke werking van de organisatie te verzekeren.

>> Gerechtigheid ondersteunen begint hier.

Institutionele Geldschieters (2017-2018):

 • Ambassade van België in de Democratische Republiek Congo
 • Ambassade van Nederland in de Democratische Republiek Congo
 • Ambassade van het Verenigd Koninkrijk in de Democratische Republiek Congo
 • Belgische Ontwikkelingssamenwerking
 • Britse overheid (UK aid)
 • European Bêkou Trust Fund for the Central African Republic
 • Europese Unie
 • Federaal departement van Buitenlandse Zaken van Zwitserland
 • MacArthur Foundation
 • Open Society Foundations
 • US State Department – International Narcotics and Law Enforcement
 • Verenigde Naties Ontwikkelingsfonds
 • Wallonie-Bruxelles International

Belgische Balies (2017-2018):

 • Orde van Advocaten van de Balie van Antwerpen
 • Orde van Advocaten van de Balie van Liège
 • Orde van Advocaten van de Balie van Namur
 • Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie
 • Orde van Franstalige en Duitstalige Balies (AVOCATS.BE)
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB)
 • Franse Orde van Advocaten van de Balie van Brussel (OFAB)
 • Nederlandse Orde van Advocaten van de Balie van Brussel (NOAB)

Andere (2017-2018):

 • Chess in Health BVBA
 • Fragomen, Del Reyn, Bernsen & Loewy, LLP
 • International Association of Young Lawyers (AIJA)
 • Vereniging van referendarissen en oud-referendarissen van het Hof van Justitie, de Rechtbank van eerste aanleg en het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Foto: Op 22 december 2017 heeft de Belgische minister van
ontwikkelingssamenwerking persoonlijk een cheque overhandigd aan ASF in
het kader van het solidariteitsevenement “Music for Life” © Music for Life

© 2019, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl