Financiën

De financiën van ASF

De jaarrekeningen van Advocaten Zonder Grenzen worden neergelegd bij de Belgische Nationale Bank. Ons laatst financieel verslag (2018) kan u ook hier downloaden (PDF in het Frans, Engels en Nederlands).

Op institutioneel niveau, ontvangt ASF belangrijke steun van verschillende overheden, van de Europese Commissie en van private stichtingen.

Op niet-institutioneel niveau, komen de belangrijkste financieringen van de Belgische Balies en van giften van de sympathisanten van ASF.  Giften worden gebruikt om een klein deel van onze activiteiten te financieren. Ze zijn  van vitaal belang, enerzijds, om snel te kunnen reageren en in te spelen op een dringende vraag voor een tussenkomst  en anderzijds, om het financiële evenwicht en de onafhankelijke werking van de organisatie te verzekeren.

>> Gerechtigheid ondersteunen begint hier.

Institutionele Geldschieters (2018-2019):

 • Ambassade van België in de Democratische Republiek Congo
 • Ambassade de France au Tchad
 • British Embassy in the Democratic Republic of Congo
 • Gemeente Etterbeek (Brussel)
 • Belgische ontwikkelingssamenwerking
 • Département fédéral des affaires étrangères de Suisse
 • European Bêkou Trust
  Fund for the Central African Republic
 • Heinrich-Böll-Stiftung
 • Institut für Auslansbeziehungen
 • Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères – Centre de crise et de soutien
 • Natural Resource Governance Institute
 • Nederlandse Ambassade in de Democratische Republiek Congo
 • Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Open Society Foundations
 • United Nations Development
  Programme
 • UK Government (UK aid)
 • Union européenne / European Union
 • US State Department
 • Wallonie-Bruxelles International

Belgische Balies (2018-2019):

 • Orde van Vlaamse Balies (OVB)
 • Ordre des barreaux francophones et germanophone (AVOCATS.BE)
 • Orde van Advocaten van de Balie Provincie Antwerpen
 • Nederlandse Orde van Advocaten van de Balie van Brussel (NOAB)
 • Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles
 • Ordre des avocats à la Cour de Cassation / Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie
 • Ordre des avocats du barreau de Liège
 • Ordre des avocats du barreau de Verviers

Andere (2018-2019):

 • International Association of Young Lawyers (AIJA)
 • Vereniging van referendarissen en oud-referendarissen van het Hof van Justitie, de Rechtbank van eerste aanleg en het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

Vaste partners in communicatie:


jubel.be & advocatennet.be

© 2019, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl