Onze teams

ASF heeft kantoren in 8 landen en telt ongeveer 80 personeelsleden van een 15-tal verschillende nationaliteiten.

Vereniging zonder winstoogmerk naar Belgish recht – Rechtspersonenregister van de Rechtbank van Koophandel van Brussel, Franstalige – Ondernemingsnummer: BE 0447.404.580 – Niet BTW-plichtig

Algemene Directie

Chantal van Cutsem

Ons team in Brussel

Het team te Brussel is verantwoordelijk voor de coördinatie van de actieprogramma’s evenals voor de technische, logistieke en financiële ondersteuning van de organisatie.

Onze teams op het terrein (permanente missies)

Onze Raad van Bestuur

Functie: controle op en beslissingen over de strategie van de organisatie.

Leden: Patrick Henry (Voorzitter), Marco Schoops (Vice-Voorzitter), Edgar Boydens, Michel Forges, Sibylle Gioe, Olivier Haenecour, Pierre Legros, Frans Macken, Claude Maon, Jacqueline Oosterbosch, Franck Signoret, Jean-Marc Verjus.

Onze vrijwilligers

Advocaten Zonder Grenzen kan ook rekenen op de waardevolle samenwerking met talrijke stagiaires, vrijwilligers en advocaten die zowel op de zetel als op het terrein hun engagement en bekwaamheden inzetten voor rechtvaardigheid voor iedereen.


Ligging en bereikbaarheid van het hoofdkantoor

De zetel van Advocaten Zonder Grenzen is gelegen in de wijk “De Jacht”:
Jachtlaan 140
1040 Brussel
België
Telefoon: +32 (0)2 223 36 54

Onze bureaus staan niet open voor het publiek. Gelieve vooraf telefonisch of via e-mail contact met ons op te nemen.

 

Openbaar vervoer:

  • Trein: station van Etterbeek
  • Metro: Mérode
  • Bus: lijnen 34 (halte “De jacht”) en 36 (halte “Elf november”)
  • Tram: Ligne 81 (halte “Acacia”)
  • Villo: station 181 (“Louis Titze”), Jachtlaan 182

Let op, parkeren in de buurt is betalend. ASF heeft geen parkeerplaatsen beschikbaar voor haar bezoekers.


Juridische bijstand

ASF biedt geen individuele juridische bijstand aan buiten haar projecten op het terrein. ASF kan niet instaan voor individuele dossiers in domeinen zoals immigratie, visumaanvragen, familierecht, fiscaal recht, erfenissen of burgerlijke en commerciële geschillen. ASF komt evenmin tussen in individuele gerechtelijke of administratieve dossiers in België, met inbegrip van strafrechtelijke zaken. Daarom raden wij u aan om contact op te nemen met de Orde van Vlaamse Balies (adresgegevens van alle advocaten in Nederlandstalig België, met een opzoekingsmodule per specialisatie).

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl