25 goede redenen om een gift te doen aan ASF

Doneer omdat...

Toegang tot recht en zijn stem kunnen laten horen, zijn basisrechten die ertoe bijdragen dat mensen zich kunnen ontplooien en aan hun basisbehoeften kunnen voldoen.

Meer weten

Om de hindernissen te overwinnen waarop mensen aan de rand van de samenleving botsen en om schendingen van de mensenrechten in de kwetsbare landen voor het gerecht te brengen, is een flexibele aanpak en tijd nodig. Met uw schenkingen kunnen wij complexe projecten op touw zetten, met de lange termijn voor ogen.

Ontdek hoe in ons laatste jaarverslag

Dankzij uw giften blijven wij onafhankelijk ten aanzien van de politieke agenda van de regeringen en de institutionele donoren.

Alles over de financiëen van ASF

Het maakt niet uit hoe goed een rechtssysteem is als de mensen er geen gebruik van kunnen maken. Niets is belangrijker dan het vermogen van mensen het rechtssysteem te gebruiken en daarvan profijt te trekken op het vlak van gezondheid, onderwijs en alle andere sociale mogelijkheden.
(Larry Taman)

Bekijk het filmpje

Uitoefenaars van juridische functies, ngo’s en advocaten zijn in staat om verandering teweeg te brengen in de maatschappij. Samen kunnen we de dictatoriale cultuur veranderen en de bevolking opnieuw vertrouwen geven in het rechtsysteem
(Dakher Aloui)

Bekijk het filmpje

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we het recht kunnen aanwenden om een positieve verandering in onze gemeenschappen teweeg te brengen.
(Delphine Djiraibe)

Bekijk het filmpje

ASF is een open netwerk waartoe u concreet kunt bijdragen, door lid te worden van onze Algemene Vergadering of door uw kennis ten dienste te stellen van onze projecten via het International Legal Network.

Wordt lid van het ILN

De gerechtelijke noden zijn immens. Onze organisatie moet voortdurend evolueren, op het vlak van de thema’s die aan bod komen, de aanpak die nodig is of de geografische gebieden waar we optreden. Daarom hebben wij u nodig.

ASF in Indonesië

Een gift doen aan ASF is gemakkelijk en handig. Met een kredietkaart, storting of via uw smartphone.

Aan u de keuze

Uw schenkingen aan ASF zijn fiscaal aftrekbaar: indien het bedrag van uw schenkingen hoger is dan 40 euro voor een aanslagjaar, recupereert u de helft van uw bijdrage via de belastingen.

Doe een gift

ASF moedigt actoren uit het noorden en het zuiden aan om hun ervaringen te delen en samen te blijven ijveren voor vooruitgang in de verandering via het recht.

De conferentie "Lawyering for Change"

De advocaat handelt niet alleen om verandering tot stand te brengen. Onze organisatie werkt met tal van actoren om een blijvende toegang tot justitie te garanderen: parajuridische medewerkers, informele actoren in de gemeenschap, medisch-sociale ondersteunende diensten enz.

Lees meer

Onze expertise op het gebied van rechtshulp is het resultaat van 25 jaar ervaring in kwetsbare landen en/of ontwikkelingslanden. Wij delen deze ervaring door studies en analyses te publiceren die iedereen kan raadplegen.

De publicaties van ASF

Om haar projecten op te bouwen en uit te voeren, slaat ASF de handen in elkaar met nationale organisaties. Deze partnerschappen verhogen de impact van onze gezamenlijke acties, en komen tegemoet aan de echte verwachtingen van de begunstigden van onze projecten.

Meer weten

ASF leert uit haar ervaringen en baseert haar acties op de kennis vergaard uit projecten op het terrein.

De projecten van ASF

Zonder het gerecht en het proces zou ik me nooit als slachtoffer hebben kunnen voorstellen. Zonder ASF, zou ik vergeten worden. Mijn hoop is dat de dader dezelfde feiten niet meer zal begaan. Wij getuigen op het proces, zodat als andere vrouwen dezelfde feiten ondergaan, ze de moed zullen hebben om te getuigen”.

Het verhaal van Julienne

Zodat kwetsbare mensen waardigheid terug krijgen, en hun vermogen om het misbruik actief te overwinnen.

Ontdek onze wetswinkels in Marokko

In de loop van 2016 werd de toestand van meer dan duizend personen in illegale voorlopige hechtenis geregulariseerd dankzij de actie van ASF.

Onze strijd tegen onwettige hechtenis

In Burundi werden de rechten van mensen aan de rand van de samenleving beter gerespecteerd in de provincies waar ASF is tussengekomen dan in de andere.

 

ASF in Burundi

ASF hecht bijzonder veel belang aan de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen binnen haar personeel, zowel in het hoofdkantoor als in onze kantoren op het terrein. In onze interventiegebieden werven we bij voorkeur nationaal personeel aan en zeer weinig expats.

Ons team

Met uw giften kunnen wij ingrijpen bij noodsituaties, bijvoorbeeld door advocaten te steunen die worden bedreigd omdat ze de mensenrechten verdedigen.

Getuigenis door een Congolese advocaat

Dankzij ASF is mijn dochter nu ingeschreven bij de burgerlijke stand en heeft ze een wettelijk bestaan. Ze kan naar school gaan en heel haar leven zal veel makkelijker verlopen.”
(Arsène, Centraal-Afrikaanse Republiek)

Lees meer

Wij zijn met niets begonnen en hebben een droom waargemaakt.”
(Dominique Kamuandu, Coördinator van het programma van ASF in DR Congo)

De mobiele rechtbanken

© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl