25 goede redenen om een gift te doen aan ASF

Doneer omdat...

Toegang tot recht en zijn stem kunnen laten horen, zijn basisrechten die ertoe bijdragen dat mensen zich kunnen ontplooien en aan hun basisbehoeften kunnen voldoen.

Meer weten

Om de hindernissen te overwinnen waarop mensen aan de rand van de samenleving botsen en om schendingen van de mensenrechten in de kwetsbare landen voor het gerecht te brengen, is een flexibele aanpak en tijd nodig. Met uw schenkingen kunnen wij complexe projecten op touw zetten, met de lange termijn voor ogen.

Ontdek hoe in ons laatste jaarverslag

Dankzij uw giften blijven wij onafhankelijk ten aanzien van de politieke agenda van de regeringen en de institutionele donoren.

Alles over de financiëen van ASF

Het maakt niet uit hoe goed een rechtssysteem is als de mensen er geen gebruik van kunnen maken. Niets is belangrijker dan het vermogen van mensen het rechtssysteem te gebruiken en daarvan profijt te trekken op het vlak van gezondheid, onderwijs en alle andere sociale mogelijkheden.
(Larry Taman)

Bekijk het filmpje

Uitoefenaars van juridische functies, ngo’s en advocaten zijn in staat om verandering teweeg te brengen in de maatschappij. Samen kunnen we de dictatoriale cultuur veranderen en de bevolking opnieuw vertrouwen geven in het rechtsysteem
(Dakher Aloui)

Bekijk het filmpje

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we het recht kunnen aanwenden om een positieve verandering in onze gemeenschappen teweeg te brengen.
(Delphine Djiraibe)

Bekijk het filmpje

ASF is een open netwerk waartoe u concreet kunt bijdragen, door lid te worden van onze Algemene Vergadering of door uw kennis ten dienste te stellen van onze projecten via het International Legal Network.

Wordt lid van het ILN

De gerechtelijke noden zijn immens. Onze organisatie moet voortdurend evolueren, op het vlak van de thema’s die aan bod komen, de aanpak die nodig is of de geografische gebieden waar we optreden. Daarom hebben wij u nodig.

ASF in Indonesië

Een gift doen aan ASF is gemakkelijk en handig. Met een kredietkaart, storting of via uw smartphone.

Aan u de keuze

Uw schenkingen aan ASF zijn fiscaal aftrekbaar: indien het bedrag van uw schenkingen hoger is dan 40 euro voor een aanslagjaar, recupereert u de helft van uw bijdrage via de belastingen.

Doe een gift

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl