Advocaten Zonder Grenzen is een internationale NGO, gespecialiseerd in de verdediging van mensenrechten en ondersteuning van justitie.


Bruggen slaan tussen formele en informele justitie in Burundi

20 maart 2018

Begin maart vond een eerste uitwisselingsworkshop plaats tussen 90 advocaten van de twee balies van Burundi. Het doel was hen bewust te maken van het gebruik van alternatieve manieren voor geschillenbeslechting. Deze worden niet onderwezen in de opleiding van de advocaten, waardoor de advocaten ze niet goed kennen. ASF vindt dat deze alternatieve manieren niettemin een essentieel instrument zijn voor de oplossing van conflicten, en dat advocaten een primordiale rol hebben bij hun bevordering.

Lees verder

Nieuws

Tunesië: een cruciale periode voor de overgangsjustitie

13 maart 2018

De Instantie voor Waarheid en Waardigheid (IVD), opgericht in 2013 om het proces voor overgangsjustitie in Tunesië te leiden, begint aan het laatste jaar van haar mandaat. De eerste processen over de mensenrechtenschendingen tijdens de dictatuur gaan binnenkort van start voor gespecialiseerde kamers. In deze cruciale periode co-organiseerde ASF vorige week een nationale conferentie: “Het behalen van de doelstellingen van de overgangsjustitie: de rol van het maatschappelijk middenveld en de overheid na de IVD”.

Lees verder

Mensenrechten zijn goed voor je gezondheid: loop de 20 km van Brussel met ASF

25 februari 2018

Op 27 mei 2018 staat ASF aan de start van de 20 km van Brussel. Wil je een sportieve uitdaging combineren met solidariteit met de mensen in Indonesië die op zoek zijn naar rechtvaardigheid? Kom bij ons team! Wij leggen je voor, tijdens en na de wedstrijd in de watten.

Lees verder

ASF aan het werk

© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl