Advocaten Zonder Grenzen is een internationale NGO, gespecialiseerd in de verdediging van mensenrechten en ondersteuning van justitie.


Beleidsnota: reflecties op de deelname van slachtoffers aan processen voor de International Crimes Division in Oeganda

16 september 2019

Deelname van slachtoffers is van groot belang voor de rechtstoegang en verzoening in Oeganda, en wordt ook mogelijk gemaakt door de International Crimes Division (ICD). Maar meer inspanningen van de rechterlijke en wetgevende machten zijn nodig om de praktijk te[…]

Lees verder

Nieuws

Sleutels voor rechtstoegang in Centraal-Afrikaanse Republiek

29 juli 2019

Advocaten Zonder Grenzen is al sinds 2015 actief in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De organisatie voert er verschillende projecten en studies om de rechtstaat te versterken en de rechtstoegang te bevorderen. Dankzij haar werk op het terrein heeft ASF kunnen vaststellen[…]

Lees verder

Mensenrechtenorganisaties zijn onmisbare actoren geworden in Tsjaad

27 juni 2019

In Tsjaad ondersteunt ASF de mensenrechtenorganisaties om de impact en draagwijdte van hun activiteiten te vergroten. In maart zijn we eropuit getrokken om burgers, lokale autoriteiten, gerechtelijke actoren en leden van mensenrechtenorganisaties te vragen naar hun mening over het werk van deze organisaties. Tijdens de gesprekken, die plaatsvonden in Bongor, Moundou en Sarh, getuigden alle geïnterviewden van een grote tevredenheid over de activiteiten van de mensenrechtenorganisaties.

Lees verder

ASF aan het werk

© 2019, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl