7 September 2021

Between walls – Mohamed Ramsis Ayari “The real bête noir in prison is overcrowding”

(Nederlands) In het kader van het project “Alternative”, gefinancierd door de Europese Unie en uitgevoerd door ASF en ATL MST SIDA, streeft de Association des Juristes de Sfax naar de modernisering van het penitentiaire en strafrechtelijke systeem in Tunesië. Door middel van verschillende pleitbezorgings- en bewustmakingsactiviteiten met magistraten en gevangenispersoneel in Sfax werkt de vereniging vanuit het algemene streven om de overbevolking in de gevangenissen in Tunesië te verminderen, door met name alternatieven voor gevangenisstraffen uit te werken.

[...]publications

15 September 2021
© 2021, Avocats Sans Frontières. All rights reserved. Webmaster: Média Animation asbl