Doe een gift

Kwetsbare bevolkingsgroepen hebben nood aan uw steun: doe een gift aan Advocaten Zonder Grenzen en zorg ervoor dat, dankzij u, meer vrouwen, kinderen en slachtoffers van foltering en seksueel geweld rechtstoegang krijgen en hun rechten kunnen doen gelden.

Doe een gift...

€10

om ervoor te zorgen dat 7 families bijstand krijgen terwijl ze in Burundi als vluchteling erkend proberen te worden.

Doe een online gift

€40

om ervoor te zorgen dat de Nepalese burgers (lagere kasten, vrouwen en kinderen) toegang krijgen tot een advocaat in geval van discriminatie

Doe een online gift

€80

om ervoor te zorgen dat een mensenrechtenactivist beschermd wordt tegen de fysieke bedreigingen waarvan hij het doelwit is.

Doe een online gift

€150

om ervoor te zorgen dat werknemers in een onzekere arbeidssituatie en textielarbeiders in het Tunesische mijnbouwgebied hun recht op waardige arbeidsomstandigheden kunnen doen gelden.

Doe een online gift

€1080

om ervoor te zorgen dat een slachtoffer van ernstige mensenrechtenschendingen in DR Congo zijn/haar recht op schadeloosstelling voor internationale rechtbanken kan uitoefenen.

Doe een online gift

Doe uw gift via...

...online

Voer uw overschrijving online uit met uw creditcard via een beveiligde verbinding of per E-banking (u wordt doorgestuurd naar het beveiligde platform iRaiser).

...per bankoverschrijving

Doe een overschrijving van 40 euro op het rekeningnummer van ASF 630-0227491-85 (IBAN: BE89 6300 2274 9185 - BIC: BBRUBEBB), met de vermelding "Gift" en uw e-mailadres.

Voordat ASF mij in de gevangenis bezocht, wist ik niet dat ik het recht had niet gefolterd te worden. - Oegandese gevangene

Steun de activiteiten van ASF op lange termijn

Als u kiest voor een doorlopende opdracht (van minstens 3,50 euro per maand om fiscaal aftrekbaar te zijn), engageert u zich voor een langere periode en kunnen wij onze missies op langere termijn plannen. Het is heel eenvoudig: voer via uw programma voor internetbankieren een doorlopende opdracht ten gunste van ASF in: BE89 6300 2274 9185 (BIC-code: BBRUBEBB). U houdt de touwtjes in handen, want u kunt uw betalingen altijd opschorten.

Vragen? Neem gerust met ons contact op!

Aftrekbaarheid
van de giften

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar: wanneer het bedrag van uw giften tijdens een fiscaal jaar minstens 40 euro bedraagt, kunt u tot de helft van dit bedrag recupereren via de belastingen.

Wat doet ASF met uw geld?

ASF besteedt 86 % van zijn budget aan programma's op het terrein. Vandaag komt het grootste deel van onze financiële bronnen (94 %) van institutionele donoren. Voor ASF is het essentieel om tevens van alternatieve financieringsbronnen te genieten om te kunnen antwoorden op vragen voor dringende hulp, om nieuwe interventiecontexten te verkennen en om haar onafhankelijkheid te verzekeren. Daarom telt uw steun!

© 2017, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl