Stageplaatsen

ASF biedt regelmatig stages aan in verschillende afdelingen van haar zetel in Brussel (internationale justitie, international legal network, communicatie, logistiek …). Op deze pagina vindt u ons stageaanbod.

ASF is momenteel op zoek naar…

Vanwege de talrijke kandidaturen die worden ontvangen, verontschuldigt ASF zich bij voorbaat voor de onmogelijkheid deze allen afzonderlijk te beantwoorden. Enkel de kandidaten die worden geselecteerd voor een gesprek en/of een schriftelijke proef worden gecontacteerd.

Ons NGO-statuut laat ons niet toe een bezoldiging te voorzien voor onze stagiair(e)s. Er wordt echter een forfaitaire vergoeding van 8 euro per dag voorzien voor vervoer en maaltijd.

Om veiligheidsredenen bieden wij geen internationale stages in onze kantoren op het terrein aan. Als u in een van de landen woont waar ASF actief is en als u wenst te solliciteren voor een stage ter plaatse, vragen wij u om contact op te nemen met het betrokken Country Director.

© 2017, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl