Nepal

6 augustus 2015

Internationale justitie in al haar staten (2/4): Nepal

Deze zomer krijgt u in het kader van het Crossroads project van ASF het laatste nieuws op het gebied van internationale justitie. Deze week deelt Prashannata Wasti, die voor onze partner INSEC werkt, het laatste nieuws uit Nepal met ons. Ontdek hoe de vreselijke aardbeving van afgelopen april de rechtstoegang belemmert.

[...]


10 december 2014

Internationale justitie gaat iedereen aan

Ter gelegenheid van de Dag van de Mensenrechten brengt ASF onder de aandacht dat internationaal strafrecht een collectief feit is. Internationale misdaden treffen niet alleen de persoon die het slachtoffer is van mensenrechtenschendingen, maar ook zijn of haar gemeenschap, de advocaten, rechters, de daders… Onder het motto “Together for international justice” maakt de Crossroads-campagne van ASF duidelijk dat landen die uit een crisis komen hun toekomst opbouwen door de misdaden uit het verleden te verwerken.

[...]


23 april 2014

Nepalese vrouwen strijden voor hun rechten

Als een man in Nepal zijn vrouw en gezin verlaat, komt de vrouw meestal in een hopeloze situatie terecht. Alle rechten die in de wet zijn vastgelegd worden structureel aan vrouwen ontzegd, met name eigendomsrechten, erfrechten en alimentatierechten. AdZG speelt in samenwerking met lokale balies een cruciale rol om vrouwen bewust te maken van de wettelijke mogelijkheden om hun rechten op te eisen, maar ook om hen te begeleiden in juridische procedures.

[...]


7 december 2013

Wat voor zin hebben mensenrechten als ze toch niet afdwingbaar zijn?

Ter gelegenheid van de Werelddag van de Mensenrechten op 10 december herinnert AdZG eraan dat mensenrechten weinig zin hebben als ze onafdwingbaar blijven, vooral voor mensen in een hachelijke situatie. Dat stelt AdZG vast in landen die net een conflict achter de rug hebben.

[...]


27 november 2013

Recht FM in Nepal

Kathmandu – Hoe zorg je ervoor dat mensen hun rechten kennen als een groot deel van de bevolking arm en analfabeet is, en in afgelegen plattelandsgebieden woont? In Nepal is de gemeenschapsradio het ideale medium om mensen bewust te maken van hun rechten en informatie te verspreiden. Daarom zendt AdZG radiojingles en praatprogramma’s uit over genderrechten, kinderrechten of antidiscriminatiewetgeving. Hartverscheurende verhalen en juridische discussies in de ether.

[...]


20 september 2013

Nepalese advocates versterken kennis over medico-legale technieken

In criminele rechtszaken wordt forensisch materiaal beschouwd als bewijs uit eerste hand. Advocaten Zonder Grenzen organiseerde een vormingssessie om advocates meer vertrouwd te maken met dergelijk materiaal, vooral wanneer het schendingen van vrouwenrechten betreft.

[...]


3 juni 2013

Nepalese advocaten binden mee de strijd aan tegen mensenhandel

Makawanpur, Nepal, 3 juni 2013 – De rechtstoegang verbeteren is cruciaal in de strijd tegen de straffeloosheid van mensenhandel in Nepal. Samen met haar partner-ngo en de lokale balie organiseert AdZG mobiele wetskinkels om dit wijdverspreide fenomeen te bestrijden. Dankzij deze mobiele centra voor rechtshulp wordt de bevolking bewust gemaakt van haar rechten en krijgen de mensen deskundig advies wanneer ze geconfronteerd worden met juridische problemen.

[...]


8 maart 2013

Les femmes peuvent obtenir justice avec l’aide d’avocats et ASF

Toegang tot justitie versterkt de rechten van de vrouw

Brussel/Genève – Op Internationale Vrouwendag roept Advocaten Zonder Grenzen op tot meer inspanningen om wetten die de gelijkheid van mannen en vrouwen nastreven uit te voeren. Effectieve rechtstoegang helpt vrouwen in fragiele en post conflictueuze landen om hun fundamentele rechten op te eisen en zo hun levensomstandigheden te verbeteren.

[...]


20 februari 2013

Accused of witchcraft, Laxima Dangoriya

Nepal: Een vrouw beschuldigd van hekserij krijgt toegang tot het gerecht

Rupandehi, West-Nepal – In een kleine plattelandsgemeenschap werd een 28-jarige vrouw, beschuldigd van hekserij, geslagen door haar mededorpelingen. Bijgestaan door het Forum for Protection of People’s Rights (PPR) – een partner van AdZG – en rechtsbijstand advocaten, diende zij officieel klacht in bij de politie en bracht haar zaak voor de lokale rechtbank. Diepgewortelde beschuldigingen van hekserij zijn niet ongewoon in afgelegen Nepalese dorpen.

[...]


25 juni 2012

Prison de Mbandaka, RD Congo - Myriam Khaldi

Strijd tegen foltering: opgelet voor “valse overwinningen”

Brussel/Bukavu/Kathmandu, 26 juni 2012 – Ter gelegenheid van de Internationale dag voor steun aan slachtoffers van foltering op 26 juni wijst Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) op de noodzaak om straffeloosheid van de folteraars tegen te gaan.

[...]


publications

14 september 201525 juni 201314 januari 201316 mei 2012
© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl