Anti-homo wet raakt mensenrechtenverdedigers

2 april 2014

Kampala – De wet tegen homoseksualiteit die in februari door de Oegandese president Museveni werd ondertekend verbiedt niet alleen seksueel contact tussen mensen van hetzelfde geslacht. Het maakt het “promoten van homoseksualiteit” en het “helpen van en medeplichtigheid bij homoseksualiteit” strafbaar waardoor mensen die de rechten van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en andere mensen met diverse geaardheden (LGBTI) verdedigen en hen basisdiensten leveren zoals gezondheidszorg gecriminaliseerd worden. Godwin Mindrea Buwa, programmacoördinator voor AdZG in Kampala, schetst een beeld van hoe deze wetgeving het werk van advocaten en mensenrechtenverdedigers (HRD’s) in Oeganda bedreigt.

Vraag: Wat zijn de risico’s voor HRD’s om te werken aan de rechten van LGBTI’s na de goedkeuring van de wet tegen homoseksualiteit?

Godwin Mindrea Buwa: Ze kunnen door de wet beschouwd worden als promotors van homoseksualiteit of zelfs het helpen van en het medeplichtig zijn aan homoseksualiteit – wat nu een misdaad is – en daardoor dus gecriminaliseerd worden. Ze worden blootgesteld aan vervolging en opsluiting indien ze schuldig bevonden worden. HRD organisaties die werken aan rechten voor seksuele minderheden riskeren opgedoekt te worden. Terwijl andere Afrikaanse landen zoals Rwanda, Tanzania en Kenia ook wetgeving hebben tegen seksueel contact met hetzelfde geslacht, gaat de Oegandese wet veel verder door elke vorm van promotie en hulp aan LGBTI’s te criminaliseren. Dit geldt ook voor dokters en iedereen die medische en andere professionele diensten zoals adviesverlening aanbiedt.

V.: Hoe verklaart u het uitgebreide toepassingsgebied van de wet?

G.B.: Oeganda ’s ervaring is eerder eigenaardig en geïsoleerd, denk ik. Het doorvoeren van deze wet is grotendeels beïnvloed door Pinkster- en Evangelische kerken en politiekers hebben deze wet opgenomen voor politiek gewin en goedkope populariteit. In de kerkgemeenschapen in Oeganda is er vandaag heel wat homofobie en door deze wet door te voeren probeert de president zich te identificeren met de meerderheid, wat hem politieke slagkracht geeft voor de presidentsverkiezingen van 2016.

V.: Zal de uitvoering van de wet een impact hebben op de rechten van LGBTI’s?

G.B.: Absoluut. Seksuele minderheden zullen hun rechten in termen van toegang tot onderwijs, jobs, huisvesting, bijeenkomsten om te bidden, socialisatie en medische hulp ingeperkt zien door discriminatie en geïnstitutionaliseerde homofobie. Op dezelfde manier zal hun recht op toegang tot justitie fundamenteel belemmerd worden.

V.: Is AdZG van plan om actie te ondernemen?

G.B.: De wet schendt duidelijk de basisrechten en vrijheden van seksuele minderheden, zoals het recht op privacy, bescherming tegen discriminatie en het recht op menselijke waardigheid. Een aantal Oegandese organisaties hebben al twee petities ingediend bij het Constitutioneel Hof. Als we beslissen actie te ondernemen zal dit in lijn zijn met al bestaande pogingen van mensenrechtencoalities en constitutioneel recht en/of HRD’s. Wij geloven dat het ondersteunen van één/beide van de inspanningen van de coalities hun stem zal versterken.

Er zijn veel nationale en internationale reakties op de wet tegen homoseksualiteit die door de Oegandese president Museveni werd ondertekend ©AdZG

Published in News

© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl