Betere bescherming van asielzoekers en vluchtelingen in Burundi

25 april 2013

Bujumbura – Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) lanceerde onlangs een project om de internationale bescherming en de mensenrechten van vluchtelingen en asielzoekers in Burundi te versterken. Dankzij het project PIDDAR* zullen meer dan 7.000 mensen bewust gemaakt worden van hun rechten en onder andere gratis juridische bijstand verkrijgen.

Omwille van haar geografische ligging ontvangt Burundi al tientallen jaren mensen die internationale bescherming nodig hebben. “Dit is het enige land in het Grote Merengebied dat over een specifieke instantie beschikt om asielkwesties te behandelen”, zegt Katia Urteaga Villanueva, hoofd van de AdZG-missie in Burundi. “Burundi heeft ook alle verdragen inzake vluchtelingen geratificeerd en heeft sinds 2008 een wet betreffende asiel en de bescherming van vluchtelingen.”

Nathalie Yabidi, afkomstig uit de DR Congo en vluchtelinge in Burundi sinds 2006 © ASF/Katia Urteaga Villanueva

Nathalie Yabidi, afkomstig uit de DR Congo en vluchtelinge in Burundi sinds 2006 © ASF/Katia Urteaga Villanueva

In de praktijk echter is het niet zo dat alle personen die asiel kunnen aanvragen ook op de hoogte zijn van de te volgen procedures. Daarnaast zijn de erkende vluchtelingen vaak het slachtoffer van seksueel geweld en grove schendingen van hun rechten.

Dit is het geval voor Nathalie Yabidi, afkomstig uit de DR Congo en vluchtelinge in Burundi sinds 2006 (zie kleine foto). “Mijn man had een Burundische minnares. Zij bedreigde me elke dag, ze zei dat ik slechts een arme vluchteling was en dat ik geen rechten had in Burundi”, getuigt Nathalie. “Op een dag verwondde mijn man me. Ik vluchtte het huis uit. Tijdens het juridisch spreekuur van AdZG heeft men naar mijn problemen geluisterd. Daarna zijn ze samen met mij naar het politiebureau gegaan om een klacht in te dienen. Mijn man en zijn minnares werden opgeroepen om hun daden te verantwoorden. Dankzij deze steun zijn de bedreigingen opgehouden en weet ik nu dat ik als vluchtelinge rechten heb.”

Het verhaal van Nathalie illustreert duidelijk de noodzaak om toegang tot het gerecht voor asielzoekers en vluchtelingen te verbeteren door hen kwaliteitsvolle juridische en gerechtelijke bijstand te verlenen. “Onze missie is  specifiek mensen die internationale bescherming nodig hebben zowel in vluchtelingenkampen als daarbuiten ondersteunen”, preciseert Axelle Nzitonda, projectcoördinator van PIDDAR. “Zodoende moeten asielprocedures toegankelijk zijn, de voorwaarden ter bepaling van het vluchtelingstatuut gegarandeerd worden en de juridische problemen die vluchtelingen ondervinden helpen regelen.”

Dankzij dit project zullen vluchtelingen en asielzoekers geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten alsook over de asielprocedure. Onthaal- en oriënteringsdiensten en juridisch advies zullen gratis aangeboden worden. De vluchtelingen en asielzoekers die slachtoffer zijn van seksueel geweld en andere rechtenschendingen zullen worden bijgestaan tijdens de rechtspleging. Ten slotte zullen ook specifieke opleidingen georganiseerd worden voor de autoriteiten, de verschillende politiekorpsen alsook voor het maatschappelijk middenveld en de media.

Gedurende een periode van drie jaar zal het project mede gefinancierd worden door de Europese Unie en De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, tevens ook partner in de uitvoering van het project. De andere partners zijn het Office National pour la Protection des Réfugiés et des Apatrides, het International Rescue Committee en andere internationale organisaties.

*PIDDAR = acronym voor « Protection Internationale et Droits des Demandeurs d’Asile et des Réfugiés ».

Foto bovenaan: Twee jonge Congolese vluchtelingen in Burundi © UNHCR/C.-L. Grayson

Published in Burundi | Migratie | News

© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl