Toegang tot justitie versterkt de rechten van de vrouw

8 maart 2013

Brussel/Genève – Op Internationale Vrouwendag roept Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) op tot meer inspanningen om wetten die de gelijkheid van mannen en vrouwen nastreven uit te voeren. Effectieve rechtstoegang helpt vrouwen in fragiele en post conflictueuze landen om hun fundamentele rechten op te eisen en zo hun levensomstandigheden te verbeteren.

Terwijl overheden officieel hun engagement benadrukken met betrekking tot het wettelijk verankeren van gendergelijkheid, toont de ervaring van AdZG dat er in werkelijkheid weinig vooruitgang wordt geboekt. Vrouwen worden overal ter wereld verhinderd om hun rechten uit te oefenen. De obstakels waar vrouwen mee geconfronteerd worden aangaande toegang tot het recht zijn talrijk: een gebrek aan informatie over hun rechten, tekort aan financiële middelen om rechtsbijstand te betalen, ondermaatse openbare dienstverlening, of vrees voor represailles.

Thulesa*, wonende in Nepal, werd geslagen door haar echtgenoot en samen met haar twee kinderen uit haar huis gegooid. “Ik diende klacht in bij de politie, maar daar werd geen gehoor aan gegeven, want mijn man had er vrienden”, legt ze uit. Op aanraden van een kennis besloot ze hulp te zoeken bij een advocaat. “Ik ging naar een wetswinkel gesteund door AdZG, waar ik gratis rechtsbijstand kreeg. Hierdoor kon ik naar de rechtbank gaan”, vertelt ze.

Gerechtigheid voor vrouwen met de steun van advocaten en AdZG

Klik op de foto en bekijk het verhaal van Thulesa © ASF

Het werk van AdZG in zwakke staten toont aan dat wanneer vrouwen toegang hebben tot het recht, zij aanspraak kunnen maken op een bredere waaier van rechten en niet enkel een oplossing vinden voor het specifieke probleem waar ze oorspronkelijk hulp voor zochten. Zo was het voor Thulesa niet alleen mogelijk om een schadevergoeding en permanente financiële steun voor haar kinderen te verkrijgen, maar slaagde ze er ook in om de bedreigingen en het misbruik van haar echtgenoot te doen stoppen.

Maar om deze beslissing te verkrijgen, heeft Thulesa, slachtoffer van huiselijk geweld, talrijke obstakels moeten overwinnen vooraleer ze kennis kreeg van haar rechten en van de bestaande wettelijke en rechterlijke mechanismen om deze rechten te laten gelden. “Wij ontmoeten veel vrouwen met verhalen als deze van Thulesa. Er bestaan wetten en richtlijnen bedoeld om vrouwen te beschermen. Naast de bewustmaking van het publiek is het grootste probleem het effectief toepassen van deze bestaande wetten”, zegt Shira Stanton, Expert Economische en Sociale Rechten bij AdZG. “Staten moeten hun verplichtingen nakomen met betrekking tot het toepassen en uitvoeren van de bestaande wetgeving.”

In een bijdrage gericht aan het United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) vraagt AdZG staten om dringend grotere inspanningen te leveren om regelgeving om te zetten in actie. Deze inspanningen moeten gericht zijn op alle betrokkenen: rechthebbenden zoals Thulesa, eveneens als het middenveld, de advocatuur, traditionele leiders en magistraten.

Met deze uitvoerige aanbevelingen wilde AdZG de discussies binnen het CEDAW verrijken over het opstellen van een Algemene Aanbeveling over de toegang van vrouwen tot het recht. “Dit is een uitgelezen kans om onze ervaring en expertise in het domein van rechtstoegang te delen”, zegt Jean-Charles Paras, Expert Burgerlijke en Politieke Rechten bij AdZG die in februari aanwezig was toen CEDAW vergaderde over vrouwen en toegang tot het recht in Genève. “Deze aanbeveling zal druk uitoefenen op staten om de mensenrechten te respecteren, beschermen en ten uitvoer te brengen. ”

Het comité van de CEDAW is samengesteld uit 23 experts in vrouwenrechten van overal ter wereld. De CEDAW houdt toezicht op de implementatie van de Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

*Deze naam werd veranderd om privacy redenen

Published in Juridische bijstand | Nepal | News | Vrouwenrechten

© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl