Tunesië: voor een betere verdediging van de rechten van arbeiders

25 februari 2013

Tunis – AdZG lanceert haar eerste project ter verdediging van de economische en sociale rechten van gemarginaliseerde groepen in Tunesië. Ondanks de ‘Arabische Lente’ van 2010-2011 blijven hun levensomstandigheden moeilijk. In samenwerking met het Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux streeft AdZG onder andere naar een verbetering van de werkomstandigheden in de textiel- en mijnsector.

Twee jaar na de regimewissel is Tunesië er nog niet in geslaagd een antwoord te bieden op de economische en sociale problemen die destijds aanleiding gaven tot de protestbeweging en bijgevolg de val van het regime van Ben Ali. De meest kwetsbaren uit de Tunesische samenleving worden geconfronteerd met werkloosheid (18 %), een gebrek aan transparantie in de aanwervingsprocedures voor tewerkstelling in de publieke sector en precaire werkomstandigheden.

“Deze situatie heeft rechtstreeks gevolgen voor de levensomstandigheden en het respect voor de rechten van Tunesiërs. Als men de kans niet krijgt om binnen een wettelijk kader uitdrukking te geven aan frustraties en uitsluiting wordt een vreedzame overgang naar een democratie bedreigd”, stelt Solène Rougeaux, Hoofd van de AdZG-missie in Tunis, vast.

Monument voor de martelaren, mijnbekken Redeyef © ASF/ S. Rougeaux

Monument voor de martelaren, mijnbekken Redeyef © ASF/ S. Rougeaux

Nochtans zijn deze onrechtvaardigheden niet onvermijdelijk. “Wij zullen het Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) steunen bij de ontwikkeling van hun pleidooi activiteiten gebaseerd op de rechten van de mens. Met andere woorden, door de nadruk te leggen op wie verantwoordelijk is voor wat”, aldus Shira Stanton, Expert Economische en Sociale Rechten bij AdZG. “Zodoende zal het FTDES druk uitoefenen op de overheid om ervoor te zorgen dat fabrieken bijvoorbeeld het wettelijk minimumloon respecteren, en hun bijdrage leveren aan de sociale zekerheid en veilige werkomstandigheden garanderen”.

Het project van AdZG, gefinancierd door de Europese Unie, duurt 18 maanden. “Wij voorzien vormingen en de opvolging ervan door de coaching van advocaten, mensenrechtenverdedigers en werknemers van FTDES”, verduidelijkt Hakima Ghorri, coördinatrice van het project. “In de beoogde gebieden, met name in Monastir en het mijngebied in Gasfa, zullen wij de daar actieve maatschappelijke organisaties ondersteunen bij de onderhandelingen en bij het verdedigen van de rechten van de meest kwetsbare groepen”.

Ongeveer 1500 kwetsbare personen zouden gebaat moeten zijn met dit project; onder hen arbeidsters in de textielsector, slachtoffers van corruptie, arbeiders die zich in een onzekere omstandigheden bevinden, werkloze jongeren en mensen die leven in armoede.

“Tijdens het regime van Ben Ali, verbleven wij veel te lang in een toestand waarin wij niet gehoord werden door de verantwoordelijke autoriteiten” getuigt Jihen Hmida, een vertegenwoordiger van FTDES in Redeyef. “Wij hopen dat wij eindelijk, en dit met de steun van AdZG, de meest elementaire sociale en economische rechten van onze medeburgers zullen kunnen laten eerbiedigen ”

Voor meer informatie over AdZG in Tunesië

Foto bovenaan: mijngebied in Gasfa © ASF/ S. Rougeaux

Published in Economische, sociale en culturele rechten | News | Tunesië

© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl