Nepal: Een vrouw beschuldigd van hekserij krijgt toegang tot het gerecht

20 februari 2013

Rupandehi, West-Nepal – In een kleine plattelandsgemeenschap werd een 28-jarige vrouw, beschuldigd van hekserij, geslagen door haar mededorpelingen. Bijgestaan door het Forum for Protection of People’s Rights (PPR) – een partner van AdZG – en rechtsbijstand advocaten, diende zij officieel klacht in bij de politie en bracht haar zaak voor de lokale rechtbank. Diepgewortelde beschuldigingen van hekserij zijn niet ongewoon in afgelegen Nepalese dorpen, en vaak liggen sociaal-economische kwesties aan de basis. Slachtoffers van dergelijke beschuldigingen en het daaruit voortkomend geweld zijn dikwijls kwetsbare vrouwen. Sommigen zijn zelfs het slachtoffer van verbranding geworden, met de dood tot gevolg.

Laxmi Dangoriya woont met haar gezin in Pathaarganj van het Motipur Village Development Committee, in het Rupandehi district, op 300 kilometer van de hoofdstad Kathmandu. Op 26 januari 2013 werd Laxmi Dangoriya beschuldigd van hekserij door dorpsbewoners. “Een van mijn buren was ziek. Iemand zei toen dat de ziekte veroorzaakt werd door hekserij en een makdum baba (lokale priester) werd ingeroepen om de ziekte te behandelen”, vertelt ze. “Hij wees naar ons huis en de dorpelingen beschuldigden mij ervan een heks te zijn. Eerst bedreigden ze ons en daarna sloegen ze mij, mijn man en mijn schoonvader”.

Uitzicht op een afgelegen Nepalees dorp © ASF/Shira Stanton

Uitzicht op een afgelegen Nepalees dorp © ASF/Shira Stanton

Laxmi’s familie probeerde eerst een klacht in te dienen bij de lokale politie, maar toen deze geen actie ondernam, informeerde ze de rechtsbijstand advocaat van de plaatselijke Balie over haar moeilijkheden. De partner van AdZG – het PPR – werd ook aangesproken om steun te verlenen. Bij het opstellen van hun klacht, noodzakelijk om een strafzaak te openen, kregen de slachtoffers juridisch advies en juridische bijstand. Als onderdeel van deze actie, kenmerkend voor AdZG, “hielpen we de lokale politie bewijsmateriaal te verzamelen en ondersteunden we de slachtoffers in aanloop naar het proces”, vertelt Gopi Parajuli, Hoofd van de AdZG-missie in Nepal. “In de vijf districten waar we actief zijn, organiseren we regelmatig ook vergaderingen waarbij we rechtsbijstand advocaten, de Balie, en vertegenwoordigers van de rechterlijke macht betrekken”. Het doel is om op die manier te vechten tegen die praktijken die bij wet verboden zijn, zoals beschuldigingen van hekserij.

Deze traditionele praktijken komen helaas nog voor in dorpen als Pathaarganj. Exacte aantallen zijn niet voorhanden, maar waarnemers stellen een stijging vast van gelijkaardige incidenten, met zo’n 100 gevallen in 2012, waaronder ook in Kathmandu. “De slachtoffers zijn meestal ongeletterde vrouwen die in armoede leven en meestal niet over de nodige middelen beschikken om zichzelf te beschermen. Wat mevrouw Dangoriva overkwam is een grove schending van haar mensenrechten, meer bepaald van haar recht op een waardig leven en ontwikkeling”, zegt advocaat Sunil Kumar Tripath van de Balie van Rupandehi die tussen beide kwam in deze kwestie, waarvan het proces nu aan de gang is.

“De dorpelingen die mij van hekserij beschuldigden, dreigden ermee me uit het dorp te verbannen, maar van zodra ik toegang had tot het gerecht, kreeg ik terug hoop op een beter leven en een gunstige toekomst”, vertelt mevrouw Dongoriva. “Mijn familie is arm, daarom ben ik de advocaten van AdZG zo dankbaar dat ze mij gratis juridische bijstand verleenden”.

De activiteiten van AdZG, waaronder het verlenen van gratis rechtsbijstand aan de bevolking, worden gefinancierd door het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Forum for Protection of People’s Rights is een niet-gouvernementele organisatie die werd opgericht in 2002 en actief is in het domein van en pleit voor de rechten van de mens en rechtstoegang in Nepal.

Voor meer informatie, kijk op AdZG in Nepal.

Foto bovenaan: beschuldigde van hekserij, Laxima Dangoriya (links) kreeg toegang tot het gerecht met steun van AdZG

Published in Juridische bijstand | Nepal | News | Vrouwenrechten

© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl