Tunesië: het onderzoek naar de moord op Chokri Belaïd moet onpartijdig zijn

8 februari 2013

Tunis/ Brussel– Terwijl vandaag de begrafenis van Chokri Belaïd plaatsvindt in gespannen sfeer, roept Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) de Tunesische autoriteiten op om een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek in te stellen naar de dood van de politieke leider. Alleen dergelijke garanties kunnen gerechtigheid brengen rond de moord op Belaïd, tevens advocaat en mensenrechtenactivist.

“We betuigen onze oprechte deelneming aan de familie van de heer Belaïd, een sleutelfiguur voor de Tunesische oppositie. Zijn vrije mening en politiek engagement hebben hem het leven gekost. Deze daad is onaanvaardbaar in een rechtsstaat en mag niet ongestraft blijven”, zegt Francesca Boniotti, Algemeen Directrice van AdZG in Brussel.

vertrouwen in justitie herstellen

vertrouwen in justitie herstellen © ASF/G Van Moortel

De ngo AdZG is positief over de snelle aanvang van het onderzoek ingesteld door de Tunesische autoriteiten, maar dringt er op aan dat dit onderzoek werkelijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid garandeert, zodat gerechtigheid kan geschieden. “Gegeven de huidige context kunnen alleen dergelijke garanties de gemoederen bedaren en het vertrouwen van de Tunesiërs in justitie herstellen. Om op zoek te gaan naar de waarheid zouden bijvoorbeeld personen die boven elke mogelijke verdenking staan – of zelfs internationale onderzoekers –kunnen worden ingezet”, suggereert mevrouw Boniotti.

Meer algemeen is AdZG bezorgd over het toenemend geweld dat de Tunesische samenleving treft en het gevoel van straffeloosheid dat heerst ten aanzien van deze gewelddaden. AdZG roept de autoriteiten op om de nodige maatregelen te nemen zodat verschillende meningen en gedachten kunnen worden geuit in een stabiel en veilig klimaat.

AdZG betoont respect voor alle Tunesiërs die zich inzetten voor gerechtigheid en de mensenrechten, en moedigt hen aan verder te werken, ondanks de moeilijkheden, aan het tot stand brengen van een echte rechtstaat.

Gespecialiseerd in het ondersteunen van rechtstoegang voor de meest kwetsbaren en het ondersteunen van advocaten, is AdZG sinds begin 2012 aanwezig in Tunesië. In samenwerking met de Tunesische Liga voor de Mensenrechten en de Tunesische Nationale Organisatie van Advocaten, ondersteunt AdZG onder meer het Tunesische observatienetwerk van het Tunesisch overgangsgerecht.

Lees het persbericht van AdZG in het Arabisch

Published in News | Overgangsjustitie | Tunesië

© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl