Zaak Chebeya: hoe staat het met de klacht tegen generaal Numbi?

3 december 2012

Kinshasa/Brussel, 3 december 2012 – Voor Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) moet de klacht van de broers en zussen van Floribert Chebeya tegen generaal Numbi gehoord worden. Ter gelegenheid van de hervatting van het proces herinnert AdZG aan die klacht, ingediend op 30 juli j.l. De organisatie vreest dat, als het militaire parket geen onderzoek instelt tegen de generaal, er een rechtsweigering zal volgen voor wat betreft de zaak.

Naar aanleiding van de terugtrekking van bepaalde partijen uit het proces, laat AdZG weten nog altijd volop bezig te zijn met de hoorzittingen voor het Militair Hooggerechtshof van Kinshasa. Al van bij het begin van de zaak biedt de Belgische ngo steun aan de organisatie van de verdediging van de broers en zussen van F. Chebeya.

Naast het lopende proces openden zij, met de steun van AdZG, een tweede mogelijke weg naar de waarheid: de militaire aanklager moet onderzoeken instellen in het kader van de aanklacht die ze instelden tegen John Numbi, vier maanden geleden. Die klacht is gebaseerd op het bestaan van tegenstrijdige elementen in de verklaringen van generaal Numbi en andere figuren in het proces, maar ook in de recente verklaringen van de filmmaker Thierry Michel en zijn ‘getuige’ majoor Milawbwe.

Tot op heden heeft het Militaire Parket nochtans nog altijd niet uitgesproken over een definitieve beslissing aangaande de opvolging van die klacht. “Als de aanklacht niet wordt gehoord, zal de rechtsweigering overduidelijk zijn”, kondigt Aurora Capelier aan, hoofd van de AdZG-missie in Congo. Een onafhankelijk en doeltreffend onderzoek van de klacht is de enige manier voor de nabestaanden van de slachtoffers om de waarheid te achterhalen rond een centraal element in het dossier: de mogelijke directe verantwoordelijkheid van de militaire hiërarchie voor de dood van de activist.

In tegenstelling tot wat andere burgerlijke partijen hebben gevraagd via de media, “kon het Hoog Gerechtshof generaal Numbi niet direct aanklagen in beroep, aldus Jean-Charles Paras, AdZG-expert burgerlijke en politieke rechten. “Het militaire parket dient een volledig onderzoek uit te voeren en dat vervolgens aan de rechters voor te leggen. Wat niets afdoet aan de verantwoordelijkheid of onschuld van de beklaagde”, verduidelijkt hij. 

Ondertussen volgen de broers en zussen van F. Chebeya met volle aandacht het onderzoek, op 23 oktober j.l. ingesteld in opdracht van het militaire Hooggerechtshof, waarbij onder meer de de verklaringen van majoor Milawbwe worden nagegaan.  

Het proces Chebeya is symbolisch voor de strijd tegen de straffeloosheid rond misdaden tegen verdedigers van de mensenrechten. De waarheid rond de precieze omstandigheden waarin M. Chebeya om het leven kwam laat op zich wachten.

“Zowel naar het publiek als naar de internationale gemeenschap toe dient het Congolese gerecht haar wil te tonen om alle mogelijke materiële en wettelijke middelen in te schakelen om te waarheid aan het licht te brengen rond de omstandigheden waarin M. Chebeya overleed, evenals eventuele persoonlijke verantwoordelijkheden”, besluit Aurora Capelier.

Foto © Fabienne Pompey – IRIN

Published in DR Congo | Mensenrechtenverdedigers | News

© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl