21 december 2012

2013: samen investeren kan!

Hadden de oprichters van Advocaten Zonder Grenzen ooit kunnen vermoeden dat onze organisatie vandaag erkend wordt voor haar internationale expertise op vlak van toegang tot justitie?
Dankzij u heeft AdZG met succes de kaap van 20 jaar engagement ten voordele van de mensenrechten overschreden. Of het nu sinds lang of recenter is, we willen u graag bedanken voor de interesse en steun.

[...]


18 december 2012

De “ogen” van het Tunesische gerecht

Kasserine – Twee jaar na de gebeurtenissen die hebben geleid tot de Tunesische revolutie is het Tunesische overgangsgerecht in de maak, waarbij een serieuze uitdaging voorligt: het vertrouwen tussen het gerecht en de burgers herstellen. Om de hervormingsnoden in kaart te brengen, lanceert het Tunesische observatienetwerk van het Tunesische overgangsgerecht met de steun van AdZG een recruteringscampagne in de verschillende regio’s van het land.

[...]


11 december 2012

Gewezen bestuurder AdZG wordt Vredesvrouw

Op 11 december werd gewezen bestuurslid en actief lid van AdZG Anne Monseu gehuldigd in de Senaat. Samen met zeventien andere ”vredesvrouwen” werd ze geprezen voor haar inzet voor vrede, verzoening, vrouwenrechten en dialoog.

[...]


10 december 2012

Internationale Dag voor de Mensenrechten: “Laten we opnieuw hoop geven”

Justitie is in vele fragiele staten allesbehalve een luxe, maar een primaire behoefte. Ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Mensenrechten wil Advocaten Zonder Grenzen de mensen lauweren die zichdag in dag uit inzetten voor een justitiesysteem dat toegankelijk is voor de meest kwetsbare groepen.

[...]


3 december 2012

Zaak Chebeya: hoe staat het met de klacht tegen generaal Numbi?

Voor Advocaten Zonder Grenzen moet de klacht van de broers en zussen van Floribert Chebeya tegen generaal Numbi gehoord worden. Ter gelegenheid van de hervatting van het proces herinnert AdZG aan die klacht, ingediend op 30 juli j.l. De organisatie vreest dat, als het militaire parket geen onderzoek instelt tegen de generaal, er een rechtsweigering zal volgen voor wat betreft de zaak.

[...]


publications


© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl